3. ULUSLARARASI DEDE KORKUT TÜRK KÜLTÜRÜ,
TARİHİ ve EDEBİYATI KONGRESİ
18-20 Eylül 2020
Bakü, Azerbaycan
 

Kongre başkanı

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI AMEA Folklor Enstitüsü

“Dede Korkut” şöbesinin müdürü,“Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkanı

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Seyfeddin RZAYEV - AMEA Folklor Entitüsü “Mitoloji”şöbesinin müdürü, “Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkan yardımcısı

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI - AMEA Folklor Enstitüsü “Dede Korkut” şöbesinin müdürü,

“Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkanı

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Ruslan ABDULLAYEV - AZERBAYCAN MİLLİ BİLİMLER AKADEMİSİ

Doç. Dr. Gönül SAMEDOVA - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Sehran  HAVERİ - AMEA Yönetim Kurulu üyesi

Doç. Dr. Sebine İSAYEVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Melahet BABAYEVA - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Sefa KARAYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Hikmet GULUYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Dr. Zamik TEHMEZOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ - Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Halide Aslan - Ankara Üniversitesi 

Dr. Gülşen  AĞABEY - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Huraman KERIMOVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

Aysel ŞEYDAYEVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Öğr. Gör. Eda ERMAGAN-CAGLAR - Altinbaş Üniversitesi

Öğr. Gör. Gürdal ÇETİNKAYA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İsmayıl KAZIMOV - Azerbaycan Milli İlimler Akademiyası

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI - AMEA Folklor Enstitüsü “Dede Korkut” şöbesinin müdürü,

“Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkanı

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Teyyar CAVADOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfeddin RZAYEV AMEA Folklor Entitüsü “Mitoloji”şöbesinin müdürü, “Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkan yardımcısı

Prof. Dr. Sabit DUMAN - İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Ayten ER - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Şahin FİLİZ -  Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Sebine İSAYEVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Galib SAYİLOV - AMEA Folklor Entitüsü “Merasim folkloru” şubesi Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Gönül SAMEDOVAAzerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Sefa KARAYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Hikmet GULUYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Dr. Zamik TEHMEZOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Alper Bilgehan YARDIMCI - Pamukkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Veysel GÖGER - Bingöl Üniversitesi

Dr. Halide MEMMEDOVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı.

Dr. Kadri̇ AĞGÜN - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

 

GENEL KOORDİNATÖR

Elvan CAFEROV - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

 

​Kongre Takvimi

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün- 5 Eylül 2020​

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün- 10 Eylül 2020

Kongre Programının İlanı- 8 Eylül 2020

Kongre Tarihi- 18-20 Eylül 2020

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün- 30 Eylül 2020

(Tam metin zorunluluğu yoktur)​

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması- 10 Ekim 2020

Kongre Kapsamı ve Konuları

Değerli bilim insanları, araştırmacılar, lisansüstü öğrencileri, 

Sizleri Türk Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı alanlarında bilimsel çalışmalarınızla kongremize katılmaya davet ediyoruz. 

Çalışma alanları/Kongre kapsamı

Dil

Tarih

İnanç

Kültür

Folklor

Felsefe

Edebiyat

Sosyoloji

Güzel Sanatlar

alanında yazılmış olan tüm özgün çalışmalara açıktır

Katılım Payı

Sözlü sunum Katılım ücreti: 300 TL

- Kongre konseptimizde öğle yemeği veya promosyon ürünler bulunmamaktadır
Katılım ücretinin en geç
5 Eylül 2020 tarihinde kadar yatırılması gerekmektedir

Hesap Bilgileri

Başvuru süreci sonlanınca TL Hesabı bu sayfaya eklenecektir

 

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ (75 MANAT)

(bir ödenişnen iki meqale çıxışı mümkündür)

Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)

VÖEN: 9900003611

SWİFT Kod: AIIBAZ2X

Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU

Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208

VÖEN: 3900212932

Katılım Payı neleri Kapsar?

Tek katkı payı ile bir bildiri sunabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi (online sunum yapanlar için PDF belge)

Kongre Yeri

Bakü, Azerbaycan

​Özet  Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 5 Eylül 2020 tarihine kadar dedekorkutkongresi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.    

TAM METİN Gönderimi

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar  dedekorkutkongresi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir

YAZIM KURALLARI

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

sorularınızı kongre email adresine gönderebilirsiniz, kongre koordinatörlerimiz gün içinde yanıtlayacaktır.   dedekorkutkongresi@gmail.com

Kongre Koordinatörü

Alina Amanzholova-Gazi Üniversitesi

ONLINE SUNUM AÇIKLAMASI

Değerli katılımcımız,

Kongrelerimiz YÖK'ün 6 Mart 2020 tarihli duyurusu (kongrelere online katılım yönünde) gereği online olarak (skype üzerinden) gerçekleşecektir. Katılım belgeleri PDF olarak kongre sonrası gönderilecektir. Sunumların nasıl yapılacağı yönünde teknik bilgi, kongre programı ile beraber yayımlanacaktır

 en az 2 alanda birden yürütülen çalışmalar kabul edilecektir...

DEVELOPED BY IKSAD, ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2019