1. ULUSLARARASI ETİK KONGRESİ
2-3 Mayıs 2020
Ankara, Türkiye
Kongre Düzenleme Kurulu

 

Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK

Namık Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Melike ÖZER KESKİN

Gazi Üniversitesi

Dr. Malik YILMAZ-Üye

Atatürk Üniversitesi 

Dr. Hasan ÇİFTÇİ

Harran Üniversitesi

Dr. Minji YANG- Üye

Hankuk University of Foreign Studies

Elvan CAFEROV

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

​Kongre Takvimi

Son özet gönderme tarihi: 22 Nisan 2020

Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 12-22 Nisan 2020

Kongre programının yayınlanması: 24 Nisan 2020

Son tam metin gönderme tarihi: 15 Mayıs 2020

Kongre kitabı yayını: 1 Haziran 2020

Kongre Konuları

Toplumda ve bilim camiasında etik duyarlılığın artırılması ve etik değerlerin tüm kesimlerde içselleştirilmesi kongrenin asıl amacını oluşturmaktadır. Kongrenin hedefi bu amaç doğrultusunda çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve  bilimsel tartışmalar, fikir alışverişine meydan hazırlamaktır. Kongre çerçevesinde belirlenen konu başlıkları altında konferans, panel, sözel ve poster bildirilerine yer verilecektir.

Konu Başlıkları

-Meta -Etik 

-Etik ve siyaset

-Bioetik, sağlıkta etik
-Felsefe ve bilim etiği, kuramsal tartışmalar

-Etik değerlerin oluşturulması, üniversitelerde etik eğitimi
-Meslek etiği
(eğitim, sağlık, çevre, basın, hukuk, siyaset, mühendislik dahil tüm mesleklerde etik)
-Bilimsel araştırmalarda uyulması gereken etik ilkeler; araştırma etiği, yayın etiği

-Teknoloji ve etik 

-Kamu görevi ve etik

-Sanatta etik

-Ekosistem ve çevresel etik
-Türkiye’de ve dünyada etik kurullar, işleyiş ve mevzuat-
-Güncel örneklerle etik ikilemler-

Ayrıca belirlenen konular dışında etik temalı yapılan tüm özgün çalışmalar da değerlendirme kapsamında olacaktır.

Katılım Payı 

Sözlü sunum Katılım ücreti: 260 TL

Poster katılım: 220 TL 

Hesap Bilgileri

İş Bankası Ankara Kızılay Şubesi

IBAN: TR960006400000142141925944
Hesap/Alıcı Adı: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği

Katılım Payı neleri kapsar?

Tek katılım ücreti ile  bir bildiri sunabilirsiniz

En çok iki bildiri ile katılabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi

Doçentlik ve Akademik Yükselme

Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve akademik yükselme kriterlerine (profesörlük, öğretim üyeliği/görevliliği atamaları) sahiptir.

Kongre Yeri

Kızılay merkezinde bulunan Alba Hotel'de yapılacaktır

​Kongre Yayın Olanakları

Tam Metinleriniz ve özet metinleriniz 1 Haziran 2020 tarihinde Kongre Kitabı'nda yayınlanacaktır

Uluslararası dergilerde makale ya da uluslararası kitap bölümü yayın alternatifleri için lütfen TIKLAYINIZ

Ödeme Belgesi

Kongre ücreti karşılığında tarafınıza geçerli bir fatura/ödeme belgesi verilecektir

Özet ve Tam Metin Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu (olumlu-olumsuz) gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinize mutlaka ingilizce ABSTRACT da eklemelisiniz. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 22 Nisan 2020 tarihine kadar kongrebasvurusu@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 15 Mayıs 2020 tarihine kadar kongrebasvurusu@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Örnek Özet Metni İçin TIKLAYINIZ

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Dilediğiniz atıf biçimini kullanabilirsiniz

- Tam metinlerinizin en az 3 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Örnek Tam Metni İçin TIKLAYINIZ

Tam metinlerinizi

doc/word formatında en geç 15 Mayıs 2020 tarihine kadar kongrebasvurusu@gmail.com 

adresine göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur)

BİLİM KURULU- üyelerin eğitim dereceleri belirtilmiştir.

Dr. M. Ali KİRMAN-Çukurova Üniversitesi

Dr. NESRİN ÇOBANOĞLU, Gazi Üniversitesi

Dr. Yaşar Bilge, Ankara Üniversitesi

Dr. ÇAĞATAY ÜSTÜN, Ege Üniversitesi

Dr. Nilay KESKİN SAMANCI, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. İBRAHİM HALİL KILIÇ, Gaziantep Üniversitesi

Dr. ÜLKÜ HALATÇI ULUSOY, Ankara Üniversitesi

Dr. Salih ÖZTÜRK, Namık Kemal Üniversitesi

Dr. Melike ÖZER KESİKN, Gazi Üniversitesi

Dr. Ümran TÜRKYILMAZ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Nilay KESKİN SAMANCI, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. İradə ZƏRQAN-AMEA Felsefe Enstitüsü

Dr. İBRAHİM HALİL KILIÇ, Gaziantep Üniversitesi

Dr. Ana Leonor Santos-Beira-Interior Üniversitesi

Dr. Almaz AHMETOC, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı

Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Harran Üniversitesi

Dr. Terane NAĞIYEVA, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Hazim Abed Mohammed AL-JEWAREE-AlKitab Üniversitesi

Dr. Sandugash TLEUBAY-Abai Kazakh Milli Üniversitesi 

Dr. Ahu PAKDEMİRLİ-Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Fahri APAYDIN-Yalova Üniversitesi

Dr. ERCAN YAŞAR, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Dr. ARMAĞAN ÖZTÜRK, Artvin Çoruh Üniversitesi

Dr. Dilek ULUSAL, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. BANU ERŞANLI TAŞ, Başkent Üniversitesi

Dr. Hasan ERBAY, Afyon Üniversitesi

CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

Değerli katılımcımız, kongrelerimizin ertelenmesi ya da iptali söz konusu değildir. Kongrelerimiz YÖK'ün 6 Mart 2020 tarihli duyurusu (kongrelere online katılım yönünde) gereği online olarak (skype üzerinden) gerçekleşecektir. Katılım belgeleri PDF olarak kongre sonrası gönderilecektir.

Sunumların nasıl yapılacağı yönünde teknik bilgi, kongre programı ile beraber yayımlanacaktır