1. ULUSLARARSI HAZAR BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
18-20 Eylül 2020
Bakü, Azerbaycan, Hazar Üniversitesi
KONGREMİZ 2020 Doçentlik, akademik yükselme ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır
 

Kongre başkanı

Prof. Dr. Hamlet ISAHANLIHazar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Seyfeddin RZAYEV AMEA Folklor Entitüsü “Mitoloji”şöbesinin müdürü, “Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkan yardımcısı

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI AMEA Folklor Enstitüsü “Dede Korkut” şöbesinin müdürü,

“Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkanı

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ali BİLGİLİ - Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. İrade HALİLOVA - HAZAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI, Bilim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Ruslan ABDULLAYEV - AZERBAYCAN MİLLİ BİLİMLER AKADEMİSİ

Doç. Dr. Gönül SAMEDOVA - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Sehran  HAVERİ- AMEA Yönetim Kurulu üyesi

Doç. Dr. Sebine İSAYEVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Sefa KARAYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Hikmet GULUYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Dr. Zamik TEHMEZOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ishak ERTUĞRUL - Muş Alparslan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sabahat COŞKUN - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Huraman KERIMOVAAMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

Aysel ŞEYDAYEVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İsmayıl KAZIMOV Azerbaycan Milli İlimler Akademiyası

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI - AMEA Folklor Enstitüsü “Dede Korkut” şöbesinin müdürü,

“Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkanı

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Teyyar CAVADOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfeddin RZAYEV AMEA Folklor Entitüsü “Mitoloji”şöbesinin müdürü, “Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkan yardımcısı

Prof. Dr. Ali BİLGİLİ - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut MASCA - Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Aliye ÖZENOĞLU - Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Sebine İSAYEVAAMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Galib SAYİLOVAMEA Folklor Entitüsü “Merasim folkloru” şubesi Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Gönül SAMEDOVAAzerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Serhan  HAVERİAMEA Yönetim Kurulu üyesi

Doç. Dr. Melahet BABAYEVA - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Sefa KARAYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Hikmet GULUYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Dr. Zamik TEHMEZOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen KIRPIK - Adıyaman Üniversitesi 

Dr. Gülşen  AĞABEY - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Dr. Halide MEMMEDOVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

GENEL KOORDİNATÖR

Elvan CAFEROV - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

KONGRE TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün- 5 Eylül 2020​

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün- 10 Eylül 2020

Kongre Programının İlanı- 12 Eylül 2020

Kongre Tarihi- 18-20 Eylül 2020

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün- 30 Eylül 2020

(Tam metin zorunluluğu yoktur)​

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması- 10 Ekim 2020

Kongre Kapsamı ve Konuları

Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri Sosyal Bilimlerin, Mühendislik ve Fen bilimlerin, Sağlık ve Spor Bilimlerinin her alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

 

Çalışma alanları/Kongre kapsamı

Sosyal bilimlerin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

Sağlık ve spor bilimlerinin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

Katılım Payı

Sözlü sunum Katılım ücreti: 300 TL

Azerbaycan'lı katılımcılar için: 50 AZN

- Kongre konseptimizde öğle yemeği veya promosyon ürünler bulunmamaktadır
Katılım ücretinin en geç
10 Eylül 2020 tarihinde kadar yatırılması gerekmektedir

Hesap Bilgileri

Kongresi  ücretini en geç 10 Eylül 2020 tarihine kadar hesaba yatırarak dekontun bir suretini mail ekinde göndermenizi rica ediyorum.

*Lütfen dekontun bir suretini  kongre mail adresine gönderiniz 

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ

Yapı Kredi Bankası

IBAN TR52 0006 7010 0000 0045 6504 66

Alıcı/Hesap Adı: Gamze Gül Oruncak

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ (50 MANAT)

(bir ödenişnen iki meqale çıxışı mümkündür)

Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)

VÖEN: 9900003611

SWİFT Kod: AIIBAZ2X

Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU

Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208

VÖEN: 3900212932

Katılım Payı neleri Kapsar?

Tek katkı payı ile bir bildiri sunabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi (online sunum yapanlar için PDF belge)

AKREDİTASYON

Kongremiz Türkiye ve Azerbaycan'daki akademik yükselme ve mali teşvik kriterlerini karşılamaktadır. 7 ülkeden bilim insanları iştirak edeceklerdir. Toplam katılımcı sayısı içerisinde %51'den fazlası yabancı katılımcılardan oluşacaktır.

Kongre Yeri

Bakü, Azerbaycan

Özet  Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinizi word/doc formatında en geç  5 Eylül 2020 tarihine kadar hazarkongresi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.                                 

TAM METİN Gönderimi

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar hazarkongresi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. (tam metin zorunluluğu yoktur)

YAZIM KURALLARI

Kongremiz ULUSLARARSI niteliğe sahip olduğu için ingilizce özet gönderilmesi zorunludur. 

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Kongreyle ilgili tüm sorularınızı kongre email adresine gönderebilirsiniz, kongre koordinatörlerimiz gün içinde yanıtlayacaktır. hazarkongresi@gmail.com

 

Kongre Koordinatörü

Alina AMANZHOLOVA

ONLINE SUNUM AÇIKLAMASI

Değerli katılımcımız,

Kongrelerimiz YÖK'ün 6 Mart 2020 tarihli duyurusu (kongrelere online katılım yönünde) gereği online olarak (skype üzerinden) gerçekleşecektir. Katılım belgeleri PDF olarak kongre sonrası gönderilecektir. Sunumların nasıl yapılacağı yönünde teknik bilgi, kongre programı ile beraber yayımlanacaktır

DEVELOPED BY ISPEC, ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2020