ULUSLARARASI KARABAĞ

UYGULAMALI BİLİMLER

KONGRESİ

Hazar Üniversitesi

17-19 Haziran 2021/Karabağ, Azerbaycan

 

 

Prof. Dr. Hamlet İSAHANLI - Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Kongre Başkanı

 

Doç. Dr. İrade HALİLOVA - HAZAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Alovset AMİRBEYLİ - Hazar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Medya Direktörü

Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Elvan CAFEROV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Kongre Genel Koordinatörü

Kongre Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Nuru SEFEROV -  Hazar Üniversitesi Fizika ve Elektronika Bölüm başkanı

Dr. Fahrende ALİMARDANOVA - Hazar Üniversitesi Mühendislik ve Uyğulamalı bilimler fakülte dekanı

Dr. RövşenABBASOV - Hazar Üniversitesi Coğrafya ve Çevre Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ebülfet PELENGOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Novruz NESİROV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Cahangir HÜSEYNOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Sehran  HAVERİ - AMEA Yönetim Kurulu üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ishak ERTUĞRUL - Muş Alparslan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sabahat COŞKUN - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Prof. Dr. Ebülfet PELENGOV. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Doç. Dr. Novruz NESİROV. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Doç. Dr. Cahangir HÜSEYNOV. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Doç. Dr. Araz FERECOV. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

(Matematika ve İnformatika Fakülte Dekanı)
Doç. Dr. Elnare MAHBALIYEVA. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi. (Kimya ve Biyologiya Fakülte Dekanı)
Doç. Dr. Arzu DAŞDEMİROV. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
(Fizika ve Teknoloji fakulte dekanı)
Doç. Dr. Sehran  HAVERİ- AMEA Yönetim Kurulu üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ishak ERTUĞRUL - Muş Alparslan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sabahat COŞKUN - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi


BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ebülfet PELENGOV. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Prof. Dr. Vagif NESİROV. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Prof. Dr.  Afaq SADIKOVA. Bakü Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. M. Salih MERCAN. Bitlis Eren Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TALAS. Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Prof. Dr. İ. Bakır ARABACI. Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut MASCA - Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Aliye ÖZENOĞLU - Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Ebülfet PELENGOV. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Vagif NESİROV. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr.  Afaq SADIKOVA. Bakü Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. M. Salih MERCAN. Bitlis Eren Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa TALAS. Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Prof. Dr. İ. Bakır ARABACI. Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut MASCA - Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Aliye ÖZENOĞLU - Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Serhan  HAVERİ - AMEA Yönetim Kurulu üyesi
Doç. Dr. Mehmet Özkan Timurkan - Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan AYDIN - Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Hülya BALKAYA - Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz ÜNAL. Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Fehmi ÇALIK. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Doç. Dr. Ferit GÜRBÜZ. Hakkari Üniversitesi
Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL. Cumhuriyet Üniversitesi 
Doç. Dr. Şayan ULUSAN. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice Zekavet KABASAKAL. Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Serhan  HAVERİ - AMEA Yönetim Kurulu üyesi

Doç. Dr. Mehmet Özkan Timurkan - Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan AYDIN - Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Hülya BALKAYA - Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Deniz ÜNAL. Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Fehmi ÇALIK. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr. Ferit GÜRBÜZ. Hakkari Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL. Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Şayan ULUSAN. Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice Zekavet KABASAKAL. Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen KIRPIK - Adıyaman Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Azamat Maksüdünov - Kırgız Türk Manas Üniversitesi, Kırgızistan
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Özge YAŞAR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Hale UYAR HAZAR - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Gülşen  AĞABEY - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen KIRPIK - Adıyaman Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Azamat Maksüdünov - Kırgız Türk Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Özge YAŞAR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Hale UYAR HAZAR - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. C.VIJAI - Assistant Professor, Department of Commerce, St.Peter’s Institute of Higher Education and Research, Avadi, Chennai-600 054 Tamil Nadu,  India

 

BAŞVURU SÜRECİ

ÖNEMLİ TARİHLER

İlk Bildiri Çağrısı                              30 Ocak 2021

Özet Teslimi için Son Gün                4 Haziran 2021

Tam Metin Gönderme Son Günü     20 Haziran 2021 (tam metin zorunluluğu yoktur)

Kayıt için son gün                             5 Haziran 2021

Kongre Tarihleri                               17-19 Haziran 2021

ISBN'li Bildiri kitabı yayın tarihi     25 Haziran 2021

Kongre Kapsamı ve Konuları

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alanında yazılmış olan tüm özgün çalışmalara açıktır

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜREÇ

- Bildiri özetinizi en geç 4 Haziran 2021 tarihine kadar karabagkongresi@gmail.com adresine "Uygulamalı Bilimler Kongresi" başlığıyla Word. doc formatında mail olarak gönderiniz. Bir yazar en çok iki bildiri ile başvurabilir (Özet yazım kuralları için sayfa sonuna bakınız)

- Bildiri özetleri çift kör hakem yöntemi ile değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucu (kabul ya da red) en geç 5 gün içerisinde yazara email ile bildirilmektedir.

- Özetinizin kabul edilmesi halinde 1 - 7 Haziran 2021 tarihleri arasında katılım ücretini yatırarak dekontu mail olarak gönderiniz

- Kongre programı 9 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacaktır

- Kongremize tam metin ile katılım zorunluluğu yoktur. Ancak tam metin göndermek isterseniz en geç 20 Haziran 2021 tarihine kadar tam metninizi göndermeniz gerekmektedir. Tam metinler çift kör hakem yöntemi ile değerlendirilmektedir.

- Kongremiz sosyal ve beşeri bilimler alanlarında yazılmış tüm özgün çalışmalara açıktır

KONGRE YAYIN OLANAKLARI

Özetler ISBN'li özet bildiri kitabında yayınlanacaktır

Tam metinlerin yayını için iki alternatif sunmaktayız

1- ISBN'li bildiri kitabında tam metinlerin yayınlanması: Bunun için tam metninizi 20 Haziran 2021 tarihine kadar karabagkongresi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir (Bildiri tam metin kuralları için sayfa sonuna bakınız)

2- Uluslararası dergilerde makale olarak yayın: Tam metninizi makale olarak yayınlatmak isterseniz aşağıdaki iki dergiden birisine çalışmanızı gönderebilirsiniz. Makale yayınına ilişkin aşağıdaki kuralları dikkatle okuyunuz

- Çalışmanızı göndermek istediğiniz derginin web sitesini ve yazım kurallarını inceleyiniz

- Tam metninizi dergi yazım kurallarına uygun olarak düzenleyerek doğruda dergiye gönderiniz (kongre mail adresine göndermeyiniz)

- Kongre katılımcıları için makale yayın ücreti 150 TL'dir. Bu sebeple makalenizi dergiye gönderirken Ayasofya Kongresi katılımcısı olduğunuzu belirtmeniz gerekmektedir.

- İndirimli ücret yalnızca kongremize katıldığınız bildiri için geçerlidir. Başka bir makale yayınlamak isterseniz indirimli ücretten yararlanamazsınız. Dergi ücretleri kongre organizasyonumuzun dışındadır, ödemenin doğrudan ilgili dergiye yapılması gerekmektedir

- Dergiler kongre katılımı

- Çalışmanız dergi hakem sürecini geçmesi şartıyla DOI numarası atanarak makale olarak yayınlanacaktır. 

- Kongre organizasyonumuzun dergi hakem sürecine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Kongre katılımcısı olunması dergide makale yayınını garanti etmez.

Dergiler

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences

https://www.euroasiajournal.org/Anasayfa.Aspx

 

ISPEC Journal of Agricultural Sciences 

http://ispecjournal.com/index.php/ispecjas

Hagia Sophia Journal of Geometry

https://dergipark.org.tr/tr/pub/hsjg

ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL

http://icontechjournal.com/index.php/iij

KATILIM ÜCRETİ

Tek bildiri ile katılım: Yüz yüze sunum 600 TL,   online sunum 400 TL

İki bildiri ile katılım: Yüz yüze sunum  800 TL, online sunum 500 TL

Azerbaycanlı Katılımcılar İçin 40 manat

Ücrete dahil olan hizmetler

Yüz yüze ya da online katılım, tüm yazarlar için katılım belgesi, ISBN'li bildiri kitabında özet ve tam metinlerin yayını, sıcak soğuk ara ikramlar

DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK

Kongremiz uluslararası nitelikte, hakemli bir bilimsel etkinliktir. Uluslararası statüye sahip olan ve akademik yükselme (doçentlik dahil) kriterlerini karşılayan kongremize 9 ülkeden araştırmacı ve akademisyenler katılacaktır 

KATILIM VE SUNUM ŞEKLİ

Online katılım: Katılımcılarımız sunumlarını Zoom programı üzerinden canlı olarak yapacaklardır. Zoom giriş bilgileri ve şifre kongre programı ile beraber yayınlanacaktır. Tüm oturumlar kayıt altına alınacak ve sunum videoları kongre sonrası web sitemize yüklenecektir. YÖK'ün kongrelere online katılım yönündeki tavsiye kararı için tıklayınız

Yüz yüze katılım: Pandemi koşullarındaki iyileşmelere bağlı olarak sınırlı sayıda katılımcı için yüz yüze oturumlar konulacaktır. Oturum salonları pandemi şartlarına uygun hale getirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır

KONGRE DİLLERİ: Azerbaycan Türkçesi,  Türkçe (tüm lehçeler) ve İngilizce

ÖZET YAZIM KURALLARI

- A4 boyutunda word sayfasına özetinizi Times New Roman karakteri ile (12 punto) yazınız. 1.25 satır aralığı bırakınız

- Özet metniniz 220-300 kelime aralığında olmalıdır (başlık ve anahtar sözcükle dahil)

- Başlığın tamamı BÜYÜK harflerle yazılmalıdır. En az 3 adet anahtar sözcük olmalıdır

- İngilizce özet zorunludur

- Başlığın altına yazar ünvanı, adı, soyadı, kurum, email adresi, cep telefon numarası ve ORCID no ekleyiniz (yayın sürecinde email adresi ve cep telefon numaraları kitapta olmayacaktır)

örnek özet şablonu için tıklayınız

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI (bildiri kitabı için)

Yukarıdaki özet yazım kurallarına ek olarak

- Tam metniniz en az 1200 kelime olmalıdır

- APA sitili kullanılmalıdır

örnek özet şablonu için tıklayınız

TAM METİN MAKALE YAZIM KURALLARI (dergi için)

Lütfen makalenizi göndereceğiniz derginin yazım kurallarını inceleyiniz

fen bilimleri.jpg
logo xəzər.png
İKSAD EN LOGO.png
WhatsApp Image 2021-04-14 at 20.16.50.jp