1. ULUSLARARASI
RUS DİLİ VE EDEBİYATI KONGRESİ
21-22 Mart 2020
ANKARA

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Makbule SABZİYEVA - Başkan

Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Dinara FARDEEVA- Üye

Tataristan Bilimler Akademisi

Dr. Anna KAMINSKI - Üye

Vladivostok Devlet Üniversitesi

Dr. Jale COŞKUN - Üye

İstanbul Aydın Üniversitesi

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

1- Prof. Dr. Zinaida SABİTOVA - Anadolu Üniversitesi, Türkiye

2- Prof. Dr. Makbule SABZİYEVA, Anadolu Üniversitesi

3-Prof. Dr. Sarash KONYRBAYEVA, Kazak Kızlar Üniversitsi

4-Prof. Dr. Ayla KAŞOĞLU - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

5-Prof. Dr. Neelakshi SURYANARAYAN - Delhi Üniversitesi, Hindistan

6-Prof. Dr. Amangeldı BEYSEMBAYEV - Avrasya Yenilikçi Üniversitesi, Kazakistan

7-Prof. Dr. Mariya YANKOVİCH - Eötvös Loránd Üniversitesi, Macaristan

8-Prof. Dr. Rahile GEYBULLAYEVA - Bakü Slavyan Üniversitesi, Azerbaycan

9- Prof.Dr. Sevinç ÜÇGÜL, Erciyes Üniversitesi

10-Prof. Dr. Marina ŞERBAKOVA - Rusya Bilimler Akademisi, Rusya Federasyonu                 

11-Prof. Dr. İrina DERGACHEVA - Moskova Devlet Kültür Enstitüsü, Rusya Federasyonu

Kongre Takvimi

Son özet gönderim tarihi: 1 Mart 2020

Ödeme ve kayıt: 1- 5 Mart 2020

Kongre tarihleri: 21-22 Mart 2020

Son tam metin gönderim tarihi: 1 Nisan 2020

(tam metin zorunluluğu yoktur)

Kongre kitabı kesin yayın tarihi: 5 Nisan 2020

Kongre Konuları

Rus dili, edebiyatı, eğitimi, tarihi ve kültürü ile ilgili  yazılmış olan tüm özgün çalışmalara açıktır

Kongre Dilleri

- Rusça

- Türkçe

- Azerbaycan Türkçesi

- Kazakistan Türkçesi

Kongre Yeri

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

İletişim Numarası: +902166063275 ve +905303951081

Kongre Ücreti (konaklamasız)

Sözlü sunum Katılım ücreti: 200 TL

Ücrete dahil olan hizmetler

Tek katılım ücreti ile bir  bildiri sunabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin ISBN'li kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi

Kongre sırasında sıcak ve soğuk ara ikramlar

Doçentlik ve Akademik Yükselme

Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve akademik yükselme kriterlerine (profesörlük, öğretim üyeliği/görevliliği atamaları) sahiptir.

​Kongre Yayın Olanakları

Tam Metinleriniz ve özet metinleriniz 5 Nisan 2020 tarihinde ISBN'li Kongre  Kitabı'nda yayınlanacaktır

Ödeme Belgesi

Kongre ücreti karşılığında tarafınıza geçerli bir fatura/ödeme belgesi verilecektir

Özet ve Tam Metin Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu beklemeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir.  Özetlerinizi word/doc formatında en geç 1 Mart 2020 tarihine kadar iksad13@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Örnek Özet Metni İçin TIKLAYINIZ

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 1 Nisan 2020 tarihine kadar iksad13@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Dilediğiniz atıf biçimini kullanabilirsiniz

- Tam metinlerinizin en az 3 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Örnek Tam Metni İçin TIKLAYINIZ

Tam metinlerinizi

doc/word formatında en geç 1 Nisan 2020 tarihine kadar iksad13@gmail.com 

adresine göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur)

Международная конференция

“В МИРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ”

21-22 марта 2020г.

Анкара, Турция

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Проф. Др. Макбуле Сабзиева- Глава оргкомитета

Доцент Др. Динара Фардеева- член оргкомитета

Др. Анна Камински- член оргкомитета

Др. Жале Джошкун- член оргкомитета

НАУЧНЫЙ СОВЕТ

Проф. Др. Зинаида Сабитова – Анатолийский Университет, ТР

Проф.Др.Магбуля Сабзиева - Анатолийский университет, ТР

Проф.Др.Сараш Конырбаева - Казахский женский педагогический университет, Казахстан

Проф. Др. Айля Кашоглу – Анкарский Университет им. Хаджи Вайрама Вели, ТР

Проф. Др. Сэвинч Учгюль – Университет Эрджиес, ТР

Проф. Др. Нилакши Сурянараян – Университет Дели, Индия

Проф. Др. Амангелды Бейсемваев – Инновационный Евразийский Университет, Казахстан

Проф. Др. Мария Янкович - Университет Этвоша Лорана, Венгрия

Проф. Др. Рахилэ Гейбуллаева - Бакинский славянский университет, Азербайджан

Проф. Др. Марина Щербакова- Российская Академия Наук, РФ                

Проф. Др. Ирина Дергачева - Московский государственный институт культуры, РФ

 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Статьи принимаются: до  1 марта 2020 г.

Оплата принимается: до 1-5 марта 2020 г. (включительно)

Сроки проведения конференции: 21-22 марта 2020 г.

Последний срок подачи полных статей: 1 апреля 2020 г.

(полная статья не объязательна)

Дата публикации сборника конференции: 5 апреля 2020 г.

 

К участию в конференции приглашаются научные работники и преподаватели вузов, специалисты в области русской филологии, искусствоведению и культурологии, докторанты, аспиранты, соискатели и студенты.

Все статьи, опубликованные в сборнике конференции, будут размещены на платформе eLIBRARY.ru.

 

 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ

- Русский

- Турецкий

- Английский

- Азербайджанский

- Казахский

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Social Sciences University of Ankara

ULUS, ANKARA

ОРГВЗНОС

Очное Участие-устный доклад: 200 тур. лир TL

Вы получите счет-фактуру об оплате.

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ОРГВНОС?

Представление доклада

Публикация аннотаций и статей в сборнике с

 ISBN серией от Мин. Культуры и Туризма ТР

Сертификаты об участии в печатном виде для всех соавторов

Горячие и холодные кофе-паузы в день конференции

 

СТРУКТУРА АННОТАЦИИ К ДОКЛАДУ:

Название на одном из рабочих языков конференции ;

Фамилия и инициалы авторов доклада с указанием степени и званий на выделив докладчика;

Автор для корреспонденции;

Официальное название учреждения, город; электронный адрес всех соавторов

Ключевые слова

Текст аннотации

Иллюстрации (если имеются)

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ:

 

файл в формате Microsoft Word - doc;

шрифт - TimesNewRoman;

размер шрифта - 12 пунктов;

междустрочный интервал - 1,5;

перенос слов исключить;

выравнивание текста по левому краю.

все сокращения, за исключением единиц измерения, могут быть использованы только после упоминания полного термина.

текст не должен содержать таблицы, графики, рисунки, список литературы.

общее количество символов текста (не считая заголовок) не должно превышать 2500 знаков, включая пробелы.

Пожалуйста, отправьте аннотацию до 1 марта 2020г. на элекронную почту iksad13@gmail.com

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ\ ПОЛНОГО ДОКЛАДА:

 

Минимальный объем статьи 5 страниц

Все присланные статьи проверяются на антиплагиат с помощью сервиса turnitin

Оригинальность текста не менее 70 % от объема статьи

Формат файла: Microsoft Word (.doc или .docx)

Формат листа: поля — 2 см; шрифт TimesNewRoman, размер — 12; межстрочный интервал — 1,5;выравнивание по ширине; абзацный отступ — 1 см

Рисунки в формате: jpg, gif, bmp

Структура статьи:

название статьи; данные об авторах; — на рабочих языках конференции

аннотация, ключевые слова — на рабочих языках конференции

текст статьи

список литературы

правила оформления РИНЦ

 

Подача полных статей не является обязательным. Если вы решите поучаствовать со статьей, то пожалуйста вышлите ваш тект до 1 апреля 2020г. на электронную почту iksad13@gmail.com

DEVELOPED BY ISPEC, ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2020