3. Ulusal
  BAŞKENT 
Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi
14-15 Mart 2021
Ankara, Türkiye
Kongre Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL- Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Ümran TÜRKYILMAZ - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Serkan GÜN- Siirt Üniversitesi

Dr. Etem ŞAHİN -Emniyet Genel Müdürlüğü

Dr. Mehriban EMEK-Adıyaman Üniversitesi

Dr. Hüseyin ERİŞ- Harran Üniversitesi

Dr. Hakan ÇETİNER- Gazi Üniversitesi

Davetli Konuşmacı

Doç. Dr. Ayşegül TÜRK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

​Kongre Takvimi

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün- 26 Şubat 2021

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün- 24 Şubat - 2 Mart 2021

Kongre Tarihi- 14 - 15 Mart 2021

Kongre programı yayın tarihi - 3 Mart 2021

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün- 20 Mart 2021

(Tam metin zorunluluğu yoktur)​

Kongre Kitabının Yayınlanması-25 Mart 2021

Kongre Kapsamı ve Konuları

Değerli bilim insanları, araştırmacılar, lisansüstü öğrencileri, 

Disiplinler arası akademik çalışmaların birbirine olan olumlu etkilerinden yola çıkarak sizleri

3. ULUSAL BAŞKENT DİSİPLİNLER ARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ’nde görmekten onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | Social, Humanities and Administrative Sciences

Eğitim Bilimleri | Educational Sciences

 Fen Bilimleri | Sciences

Sağlık Bilimleri | Health Sciences

Mühendislik Bilimleri | Engineering Sciences

Mimarlık, Planlama ve Tasarım | Architecture, Planning and Design

Lisansüstü araştırmalar
alanında yazılmış olan tüm özgün çalışmalara açıktır

 

Doçentlik  Kriterleri

Kongremiz ulusal niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de bildiri değerlendirme süreci (kör çift hakem) akademik yükselme ve atama kriterlerini karşılamaktadır

Kongre dili

Türkçedir

Katılım Payı

Sözlü sunum Katılım ücreti: 230 TL

Poster katılım: 210 TL 

- Kongre konseptimizde öğle yemeği ve promosyon ürünler bulunmamaktadır
Katılım ücretinin en geç
2 Mart 2021 tarihinde kadar yatırılması gerekmektedir

 

Hesap no bilgileri: (TL)

T. C. Ziraat Bankası, Kızılay Şubesi

İBAN: TR97 0001 0011 3380 8397 5950 04

Hesap Sahibi: SAMET KUŞKIRAN

 

Katılım Payı neleri Kapsar?

Tek katılım ücreti ile bir bildiri sunabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi 

Ara ikramlar

Katılım Şekli

İki alternatif sunmaktayız

- Ankara'da yüz yüze katılım 

- Online katılım (YÖK tavsiyesi için tıklayınız)

Kongre Yeri

Ulus metrosuna 10 mt. mesafede bulunan Radisson Blu Hotel'de yapılacaktır.

​Özet  Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 

26 Şubat 2021 tarihine kadar kongrebasvurusu@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Örnek Özet Metni için TIKLAYINIZ

DİKKAT

Özetinizde ORCID NO, cep telefon numarası, ingilizce özet eklenmesi zorunludur

 

TAM METİN Gönderimi

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 20 Mart 2021 tarihine kadar kongrebasvurusu@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Örnek Tam Metin İçin TIKLAYINIZ

YAZIM KURALLARI

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Dilediğiniz atıf biçimini kullanabilirsiniz

- Tam metinlerinizin en az 3 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Tam metinlerinizi doc/word formatında en geç 20 Mart 2021 tarihine kadar kongrebasvurusu@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur)

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Mustafa TALAS, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Necati DEMİR, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İskender ASKEROĞLU, Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Nazife ASLAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe GÜNEŞ BAYIR, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Dr. Ethem İlhan ŞAHİN, EGM

Dr. Ebru AKDOĞAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Serkan GÜN, Siirt Üniversitesi

Dr. Güray ALPAR, Stratejik Düşünce Enstitüsü

Dr. Özlem ÜLGER,  Batman Üniversitesi

Dr. Öğr. Ü. Gülşen TORUSDAĞ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Öğr. Grv. Ayşe ELKOCA,  GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi H. Vedat AKMAN, BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Ahmet H. ERTAŞ, Bursa Teknik Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Oylum DİKMEN GÜLERYÜZ, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Doç. Dr. Meral Ekim- Bozok Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doç. Dr. Mehmet YOLCU, Bitlis Eren Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Korkut ULUDAĞ, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Remzi Tuntaş-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Aydanur YENEL-Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Kongreyle ilgili tüm sorularınızı kongre email adresine gönderebilirsiniz, kongre koordinatörlerimiz gün içinde yanıtlayacaktır.  kongrebasvurusu@gmail.com 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Sezer Şanlı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Kongremiz çok başarılı ve verimli geçti, hepinizin emeğine sağlık.

DEVELOPED BY ISPEC, ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2020