2. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇOCUK ÇALIŞMALARI KONGRESİ

01-02 Aralık 2021

Ankara

 Online Katılım

(Tüm oturumlar online olarak yapılacaktır.)

 

Kurullar

Prof.  Guilherme Alves Grubertt - Universidade Estadual de Londrina

Prof. Dr. Hakan Aydın - Erciyes Üniversitesi

Prof. C. PARAMASIVAN - Periyar E.V.R. College

Prof. Debosmita Paul - University of Delhi 

Prof. Tamanna Saxena- Amity University Uttar Pradesh 

Doç. Dr. Tuğba DÜZENLİ - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Monisa QADIRI- Islamic University of Science and Technology 

Dr. Öğr. Üyesi Alev ÜSTÜNDAĞ - Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Derya BULUÇ - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sadiye KAYAARSLAN - Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Serpil AKDAĞLI - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yonca ALTINDAĞ - Balıkesir Üniversitesi

Dr. Aygun Akif kizi MEHERREMOVA - Bakü Devlet Üniversitesi

Elvan CAFEROV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Takvim

Son özet gönderim tarihi : 19 Kasım 2021

Ödeme-Kayıt: 22-24 Kasım 2021

Kongre programı yayın tarihi: 26 Kasım 2021

Tam metin son gönderim tarihi: 06 Aralık 2021 (Bu tarih hiçbir şekilde uzatılmayacaktır.) 

Bildiri kitabı yayın tarihi: 15 Aralık 2021 

Katılım ücreti ve ücrete dahil olan hizmetler

- Online katılım 1 bildiri 300 TL,  2 bildiri 450 TL

- Yüz yüze katılım 1 bildiri 450 TL,  2 bildiri 600 TL

- Azərbaycanlı Katılımcılar için 50 manat

Ücrete ISBN'li bildiri kitabında yayın, katılım belgeleri dahildir.

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ

T. İş Bankası O.D.T.Ü/ANKARA Şubesi
IBAN: TR800006400000142291388779
Hesap Sahibi (Alıcı): İsmail Canpolat

CARİ BİLGİLERİ
Vetrolife Reklam
İsmail Canpolat
Gazikent VD 2020223327

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ

Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)
VÖEN: 9900003611
SWİFT Kod: AIIBAZ2X
Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU
Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208    
VÖEN: 3900212932 

Doçentlik

Kongremiz uluslararası niteliktedir. Doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Türkiye'den katılımcılar için kota bulunmamaktadır. Hakem sürecini geçen tüm çalışmalar kongreye kabul edilecektir

Diller

Bildiri diller İngilizce, Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi'dir

Başvuru Şekli

Aşağıdaki adımları takip ediniz

1- 19 Kasım 2021 tarihine kadar özetinizi bizimetkinliklerimiz@gmail.com adresine gönderiniz. Türkçe özet gönderiyorsanız İngilizce özet de eklenmesi zorunludur (ÖZETİN ŞEKİL ŞARTLARI İÇİN alttaki paragrafı inceleyiniz)

2- Özetinizin kabul edilmesi halinde (genellikle değerlendirme süreci 3-5 gün sürmektedir) tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır

3- Kabul almanız halinde 22-24 Kasım 2021 tarihleri arasında kongre ücretini ödeyiniz (hesap bilgileri tarafınızla paylaşılacaktır)

4- Tam metninizi en geç 06 Aralık 2021 tarihine kadar bizimetkinliklerimiz@gmail.com adresine gönderiniz.

Özet Nasıl Olmalı

1- Özetiniz 200-300 kelime aralığında olmalıdır. 

2- Türkçe sunum yapacaksanız özetinize İngilizce Abstract eklenmesi zorunludur.

3- En az 3 adet anahtar sözcük olmalıdır.

4- Özetiniz times new roman 12 punto ile yazılmalı

5- Başlığın tüm harfleri BÜYÜK olmalı

6- Başlığın altına yazarların Ünvan, İsim Soyisim, Üniversite, ORCID no, Email adresleri ve Cep telefon numaraları yazılmalıdır (yayın aşamasında email adresleri ve cep telefon numaraları bildiriden silinecektir)

Tam Metin  Nasıl Olmalı?

1- En az 4 sayfa olmalıdır

2- Özet/abstract, Giriş, Ana Başlık, Sonuç ve Tartışma, Referanslar kısımlarını içermelidir

3- Tam metninizin benzerlik oranı %20'nin altında olmalıdır

4- Özet kurallarında 6. maddede belirtilen tüm bilgileri içermelidir

Konular

Kongremiz tüm bilim dallarından ÇOCUK temalı çalışmalara açıktır

Önerdiğimiz temalar

- Çocuk ve annelik

- Çocuk ve aile

- Çocuk ve açlık

- Çocuk ve babalık

- Çocuk ve bilim

- Çocuk ve devlet

- Çocuk ve din 

- Çocuk ve edebiyatı

- Çocuk ve eğitim

- Çocuk ve göç

- Çocuk ve hukuk (ulusal ve uluslararası mevzuat)

- Çocuk ve iş gücü

- Çocuk ve moda

- Çocuk ve savaş

- Çocuk ve sanat 

- Çocuk ve spor 

- Çocuk ve suç  (mağdur ve suçlu olarak)

- Çocuk ve terör

- Çocuk ve yoksulluk

-Çocuk ve Çevre

- Çocuk ekonomisi (çocukla ilgili tüketim)

-Engellilik ve Çocuklar

- Ulusal ve uluslararası çocuk kurumlar ı

- Tıp ve Sağlık Bilimleri(çocukla ilgili tüm konular)

- Sosyal politikalar