top of page
6. ULUSAL BAŞKENT 
Disiplinlerarası Bilimsel Çalışmalar Kongresi
12-13 Mart 2024
Ankara
YÖK Genel Kurulunun 15 Haziran 2023 tarih ve 10 sayılı kararına göre Ulusal Kongrelerde yayınlanan özet ya da tam metin bildiriler DOÇENTLİK başvurularında 2 puanlık kategoridedir

​Kongre Takvimi

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün- 1 Mart 2024

Katılım Ücretinin Yatırılması 1-4 Mart 2024 tarihleri arasında

Kongre Programının İlanı- 7 Mart 2024

Yüz yüze oturumlar12 Mart 2024

Online oturumlar - 12-13 Mart 2024

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün- 14 Mart 2024

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması22 Mart 2024 (bu tarih kesindir)

Kongre Kapsamı ve Konuları

Değerli bilim insanları, araştırmacılar, lisansüstü öğrencileri, 

Disiplinler arası akademik çalışmaların birbirine olan olumlu etkilerinden yola çıkarak sizleri

6. ULUSAL BAŞKENT DİSİPLİNLER ARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ’nde görmekten onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | Social, Humanities and Administrative Sciences

Eğitim Bilimleri | Educational Sciences 

Fen Bilimleri | Sciences

Sağlık Bilimleri | Health Sciences

Mühendislik Bilimleri | Engineering Sciences

Mimarlık, Planlama ve Tasarım | Architecture, Planning and Design

Lisansüstü araştırmalar
alanında yazılmış olan tüm özgün çalışmalara açıktır

Katılım Payı

Bir bildiri ile online katılım ücreti: 700 TL, İki bildiri ile online katılım ücreti 1000 TL

Önemli not: Yüz yüze oturum yapılabilmesi için en az 12 yüz yüze başvurusu olması gerekmektedir. Yeterli sayıda başvuru olup olmadığı son özet gönderim tarihi olan 1 Mart 2024'te netlik kazanacaktır. Bu sebeple 1 Mart 2024'ten önce seyahat planı yapılmaması önemle rica olunur


Katılım ücretinin en geç 1-4 Mart 2024  tarihleri arasında yatırılması gerekmektedir

Hesap Bilgileri

T. İş Bankası  ODTÜ Ankara Şubesi

IBAN: TR80 0006 4000 0014 2291 3887 79

Hesap Sahibi (Alıcı): İsmail Canpolat

Cari Bilgiler
Vetrolife Organizasyon
İsmail Canpolat
Gazikent Vergi Dairesi

2020223327

Katılım Payı neleri Kapsar?

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi PDF

Yaka kartları ve sıcak soğuk ikramlar (yüz yüze katılımcılar için)

Kongre Yeri

Kızılay Kongre Merkezi

​Özet  Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 3 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 

1 Mart 2024

tarihine kadar  izdaskongre@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Örnek Özet Metni için TIKLAYINIZ

TAM METİN Gönderimi

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 14 Mart 2024 tarihine kadar izdaskongre@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Örnek Tam Metin İçin TIKLAYINIZ

YAZIM KURALLARI

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Dilediğiniz atıf biçimini kullanabilirsiniz

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Tam metinlerinizi

doc/word formatında en geç 14 Mart 2024 tarihine kadar izdaskongre@gmail.com 

adresine göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur)

DOÇENTLİK

Kongremiz doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Düzenleme kuruluna ilişkin ilgili üst yazı kongre sonrası katılımcılarla paylaşılacaktır.

YÖK Genel Kurulunun 15 Haziran 2023 tarih ve 10 sayılı kararına göre Ulusal Kongrelerde yayınlanan özet ya da tam metin bildiriler DOÇENTLİK başvurularında 2 puanlık kategoridedir

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Osman Kubilay GÜL - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Sinan KOPUZLU - Ataturk University

Dr. Serkan GÜN- Siirt Üniversitesi

Dr. Etem ŞAHİN - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İskender ASKEROĞLU, Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Kubilay GÜL - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Nazife ASLAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe GÜNEŞ BAYIR, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doç. Dr. Meral Ekim- Bozok Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doç. Dr. Mehmet YOLCU, Bitlis Eren Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Korkut ULUDAĞ, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Remzi Tuntaş-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet H. ERTAŞ, Bursa Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi H. Vedat AKMAN, BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen TORUSDAĞ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Dr. Ethem İlhan ŞAHİN, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Ebru AKDOĞAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Serkan GÜN, Siirt Üniversitesi

Doç. Dr. Güray ALPAR, Stratejik Düşünce Enstitüsü

Doç. Dr. Özlem ÜLGER,  Batman Üniversitesi

Dr. Menekşe ŞAKİR, Erciyes Üniversitesi

Dr. Aydanur YENEL-Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Kongreyle ilgili tüm sorularınızı kongre email adresine gönderebilirsiniz, kongre koordinatörlerimiz gün içinde yanıtlayacaktır.  

Kongre Koordinatörü

 

bottom of page