top of page

Sözlü Sunum Kuralları: 
Sunumlar özette belirtilen sorumlu yazar tarafından yapılacaktır.
Sunumu yapılmayan çalışmalar sempozyum özet kitapçığında yer almayacaktır.
Araştırmacılara 10 dakika sunum ve 5 dakika tartışma için süre verilecektir.
Sunumlar Kongre dillerinden birinde yapılacaktır. Sunumlarda hızlı bir şekilde amaç, materyal ve yöntemden söz edildikten sonra sunumun önemli bir kısmında bulgular, sonuç ve tartışmadan söz edilmelidir.
Sözlü sunum karmaşık olmamalı, görsel öğelerle de desteklenmelidir.
Sunumlar kongre programına uygun olarak yapılacak ve değişikliğe gidilmeyecektir.
Salonlarda projeksiyon makinesi, bilgisayar vb. araç ve gereçler kullanıma hazır bulunacaktır.
Sunum dosyalarının dijital kopyasını flash belleğe ve mail adreslerinizde bulundurulmalı, oturum başlarken sunum bilgisayara yüklenmeli  ve çalıştığı kontrol edilmelidir.


Oturum başkanının görevleri:
1. Oturumda sunulacak bildirilerin konularını önceden incelemeli, ilgili bilgisini gözden geçirmelidir.
2. Oturum başkanlarından biri oturum başlarken konuyu tanıtacak kısa bir konuşma yapacaktır. Diğer oturum başkanı ise tüm oturum bitince sunular ve tartışmaları ile ilgili genel bir değerlendirme yapacaktır. İki oturum başkanı bu konuda iş paylaşımı yapmalıdır.
3. Oturum salonunda sunum ekipmanının tam ve çalışır olduğunu kontrol etmelidir.
4. Katılımcılara ve dinleyicilere oturumun kuralları ve uygulama şekli
 hakkında bilgi vermelidir.
5. Oturum başkanı her sunu sonrası salona söz vermeli, sorular olursa sunan kişinin cevaplamasına fırsat tanımalıdır. Bu süreç için 5 dakika zaman tanınmıştır.  
6. Sunumda konuşmacıya tanınan süreye uyulmasını mutlaka sağlamalıdır.
7. Oturumda planlandığı halde sunulmayan bildirilerin listesini rapor halinde organizasyon komitesine sunmalıdır

bottom of page