DOÇENTLİK

- Özet vet tam metinler titizlikle hakem denetiminden geçmektedir

- Kongre bilim kurullarımızda 6 ülkeden bilim insanları bulunmaktadır

- Kongre sonrası ISBN kongre bildiri kitapları yayınlanmaktadır

- Kongrelerimiz doçentlik dahil tüm akademik yükselme kriterlerini karşılamaktadır

DEVELOPED BY ISPEC, ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2019