Başkent Uluslararası Multidisiplinler Bilimsel Çalışmalar Kongresi
23-24 Eylül 2021
Ankara, TÜRKİYE
(online ve yüz yüze)

​Kongre Takvimi

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün-               15 Eylül 2021

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün-                            16 Eylül 2021

Kongre Programının İlanı-                                                18 Eylül 2021

Kongre Tarihi                                                                    23-24 Eylül 2021

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün-                    22 Eylül 2021

(Tam metin zorunluluğu yoktur)​

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması                 28 Eylül 2021

Kongre Kapsamı ve Konuları

Değerli bilim insanları, araştırmacılar, lisansüstü öğrencileri, 

Disiplinler arası akademik çalışmaların birbirine olan olumlu etkileri birlikte ve bir arada çalışmalara ihtiyaç doğurur. Multidisipliner çalışmalar sadece işi parçalara bölüp kolaylaştırmayı sağlamaz yenilik ve inovasyonu da tetikleyen bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Sizleri farklı alanları bütünleştiren bilimsel çalışmalarınızla kongremize katılmaya davet ediyoruz. 

Çalışma alanları/Kongre kapsamı

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler |              Social, Humanities and Administrative Sciences

Eğitim Bilimleri |                                      Educational Sciences

Fen Bilimleri |                                           Sciences

Sağlık Bilimleri |                                       Health Sciences

Mühendislik Bilimleri |                             Engineering Sciences

Mimarlık, Planlama ve Tasarım |              Architecture, Planning and Design

Lisansüstü araştırmalar |                           Graduate Researches
alanında yazılmış olan tüm özgün çalışmalara açıktır

Katılım Payı

Bir bildiri ile katılım ücreti: 280 TL

İki bildiri ile katılım ücreti: 450 TL

Azərbaycanlı Katılımcılır için: 50 manat
Katılım ücretinin en geç 16 Eylül 2021 tarihinde kadar yatırılması gerekmektedir

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ (TL)

İş Bankası Gölbaşı/Ankara Şubesi

IBAN: TR610006400000142980487597

Hesap Sahibi: İksad Global Yayıncılık

Önemli: Açıklamalar kısmına TC kimlik numaranızı yazınız. Adınıza fatura düzenlenebilmesi için bu bilgi zorunludur

Cari Bilgiler: Fatura taleplerinizi blackseacountries@gmail.com adresine bildiriniz

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ

Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)
VÖEN: 9900003611
SWİFT Kod: AIIBAZ2X
Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU
Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208    
VÖEN: 3900212932 

Katılım Payı neleri Kapsar?

Tek katkı payı ile bir bildiri sunabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi (online sunum yapanlar için PDF belge)

Kongre Yeri

Kongremiz yüz yüze (Alba Otel, Kızılay) ve sanal ortamda ZOOM programı ile yapılacaktır.

Doçentlik ve Akademik Teşvik Kriterleri
Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine uygundur

Kongremizin çağrısı 14 ülkeye yapılmıştır ve 10 ülkeden başvurular alınmıştır.

Türkiye kontenjanı %45'tir

​Özet  Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 15 Eylül 2021tarihine kadar blackseacountries@gmail.com  adresine göndermeniz gerekmektedir.                                                   

 

Örnek Özet Metin                                             Örnek Tam Metin 

TAM METİN Gönderimi

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 22 Eylül 2021 tarihine kadar blackseacountries@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir

YAZIM KURALLARI

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Tam metinlerinizi doc/word formatında en geç 22 Eylül 2021 tarihine kadar blackseacountries@gmail.com

adresine göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur)

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Guguli DUMBADZE- Batumi Shota Rustaveli Üniversitesi

Prof. Dr. Natalia LATIGINA- Taras Şevçenko Üniversitesi

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA - Azerbaijan State Pedagogical University

Prof. Dr. Ebülfet PELENGOV - Azerbaijan State Pedagogical University

Doç. Dr. Ümran TÜRKYILMAZ- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Etem İ. ŞAHİN -Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Serkan GÜN- Siirt Üniversitesi

Dr. Hüseyin ERİŞ- Harran Üniversitesi

Dr. Hakan ÇETİNER- Gazi Üniversitesi

Dr. Bashir Ali SALEH- Al-Jabal  Al-Gharbi Üniversitesi, Libya

 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ayslu B. SARSEKENOVA - Orleu National Development Institute

Prof. Dr. Necati DEMİR - Gazi University​

Prof. Dr. Ebülfet PELENGOV - Azerbaijan Pedagogy University

Prof. Dr. Hacer HUSEYONA - Azerbaijan Pedagogy University

Prof. Dr. Mustafa TALAS - Ömer Halisdemir University

Prof. Dr. Memet ŞAHİN - Gaziantep University

Assoc. Prof. Dr. Svitlana Tarasova - V. N. Karazin Kharkiv National University

Dr. Froilan Mobo - Philippine Merchant Marine Academy

Assoc. Prof. Dr. Güray ALPAR- Stratejik Düşünce Enstitüsü

Assoc. ProfDr. H.Burçin HENDEN ŞOLT - Zonguldak Bulent Ecevit University

Assoc. Prof. Dr. Ümit AYATA - Bayburt University​

Assist. Prof. Dr. Tayyip Özcan - Erciyes University​

Dr. Cavit POLAT - Iğdir University​

Dr. Damezhan SADYKOVA - Kazak Kızlar Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Mariam S. OLSSON - Labanise University​

Dr. WU Yicheng - Minzu University 

Dr. Ethem İlhan ŞAHİN -  EGM

Dr. Mustafa Latif EMEK- İKSAD

Dr. Mohammed Shoaib KHAN - Pak Turk Maarif School

Dr. Mehmet Emin KALGI - Çukurova Üniversitesi

Dr. Emin GİTMEZ - İnönü Üniversitesi

Dr. Sera İFLAZOĞLU - Middle East Technical University

Dr. N. Gamze YÖRÜK, Ph.D. - Kocaeli Food Control Laboratory

Dr. Osman OKUYUCU - Namik Kemal University

Kongreyle ilgili tüm sorularınızı kongre email adresine gönderebilirsiniz, kongre koordinatörlerimiz gün içinde yanıtlayacaktır.  blackseacountries@gmail.com

 

Kongre Koordinatörü

Alina AMANZHOLOVA

Whatsapp İletişim Hattı: +90 505 072 78 92

Başkent Program.jpg