3. ULUSLARARASI DEDE KORKUT TÜRK KÜLTÜRÜ,
TARİHİ ve EDEBİYATI KONGRESİ
18-20 Eylül 2020
Bakü, Azerbaycan, AMEA Folklor Enstitüsü

 

 

                                                                           

                                                                                                  

                                                                                                      “Dədə Qorqud”şöbəsinin linki

                                                                                                             http://www.folklor.az/qorqudsunasliq.htm

                                                                                           

                                                                                                            “Dədə Qorqud” elmi-ədəbibi dərgisinin linki

                                                                                                             http://www.dedeqorqud-jurnali.az/

Değerli Akademisyenler ve Araştırmacılar;

 

Sizleri 18-20 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan'da gerçekleştireceğimiz 3. ULUSLARARASI DEDE KORKUT TÜRK KÜLTÜRÜ, TARİHİ ve EDEBİYATI KONGRESİ'ni duyurmaktan ve siz değerli akademisyenleri bu toplantıya davet etmekten onur duymaktayız.

Türk Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı alanlarında bilimler alanlarında çalışan bilim insanlarını ve akademiye gönül vermiş tüm katılımcılarımızı kongremizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtir, en içten saygılarımızı sunarız.

Kongremiz Dil, Tarih, İnanç, Kültür, Folklor, Felsefe, Edebiyat, Sosyoloji, Güzel Sanatlar, Siyaset

alanında yazılmış olan tüm özgün çalışmalara açıktır.

 

Kongre başkanı

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI AMEA Folklor Enstitüsü

“Dede Korkut” şöbesinin müdürü,“Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkanı

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Seyfeddin RZAYEV - AMEA Folklor Entitüsü “Mitoloji”şöbesinin müdürü, “Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkan yardımcısı

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI - AMEA Folklor Enstitüsü “Dede Korkut” şöbesinin müdürü,

“Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkanı

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Ruslan ABDULLAYEV - AZERBAYCAN MİLLİ BİLİMLER AKADEMİSİ

Doç. Dr. Gönül SAMEDOVA - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Sehran  HAVERİ - AMEA Yönetim Kurulu üyesi

Doç. Dr. Sebine İSAYEVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Melahet BABAYEVA - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Sefa KARAYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Hikmet GULUYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Dr. Zamik TEHMEZOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ - Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Halide Aslan - Ankara Üniversitesi 

Dr. Gülşen  AĞABEY - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Huraman KERIMOVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

Aysel ŞEYDAYEVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Öğr. Gör. Eda ERMAGAN-CAGLAR - Altinbaş Üniversitesi

Öğr. Gör. Gürdal ÇETİNKAYA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. İsmayıl KAZIMOV - Azerbaycan Milli İlimler Akademiyası

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI - AMEA Folklor Enstitüsü “Dede Korkut” şöbesinin müdürü,

“Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkanı

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Teyyar CAVADOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfeddin RZAYEV AMEA Folklor Entitüsü “Mitoloji”şöbesinin müdürü, “Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkan yardımcısı

Prof. Dr. Sabit DUMAN - İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Ayten ER - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Şahin FİLİZ -  Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Sebine İSAYEVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Galib SAYİLOV - AMEA Folklor Entitüsü “Merasim folkloru” şubesi Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Gönül SAMEDOVAAzerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Sefa KARAYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Hikmet GULUYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Dr. Zamik TEHMEZOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Alper Bilgehan YARDIMCI - Pamukkale Üniversitesi

Dr. Halide MEMMEDOVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı.

Dr. Kadri̇ AĞGÜN - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

​​Kongre Takvimi

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün- 5 Eylül 2020​

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün- 10 Eylül 2020

Kongre Programının İlanı- 12 Eylül 2020

Kongre Tarihi- 18-20 Eylül 2020

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün- 30 Eylül 2020

(Tam metin zorunluluğu yoktur)​

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması- 10 Ekim 2020

​Özet  Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 5 Eylül 2020 tarihine kadar dedekorkutkongresi@gmail.com

adresine göndermeniz gerekmektedir.    

TAM METİN Gönderimi

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar  dedekorkutkongresi@gmail.com​ adresine göndermeniz gerekmektedir

YAZIM KURALLARI​

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

 

KATILIM VE SUNUM ŞEKLİ, KONGRE YERİ

Kongremize gerekli önlemler alınarak yüz yüze katılım sağlanabilir

Dileyen katılımcılarımız ZOOM programı üzerinden ONLINE olarak katılabilirler

Kongre yeri: Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Dede Korkut Şubesi

AKREDİTASYON

Kongremiz uluslararası akreditasyona sahiptir. VAK ve YÖK gibi kurumların kriterlerini karşılamaktadır

KONGRE DİLLERİ

Tüm Türk lehçelerine açıktır

KATILIM ÜCRETİ (300 TL)

Kongresi  ücretini en geç 10 Eylül 2020 tarihine kadar hesaba yatırarak dekontun bir suretini mail ekinde göndermenizi rica ediyorum.

*Lütfen dekontun bir suretini  kongre mail adresine gönderiniz 

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ

Yapı Kredi Bankası

IBAN TR52 0006 7010 0000 0045 6504 66

Alıcı/Hesap Adı: Gamze Gül Oruncak

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ (50 MANAT)

(bir ödenişnen iki meqale çıxışı mümkündür)

Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)

VÖEN: 9900003611

SWİFT Kod: AIIBAZ2X

Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU

Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208

VÖEN: 3900212932

Diğer ülkeler: 30 USD (lütfen kendi ülkenizin para birimine çeviriniz)

ücrete dahil olan hizmetler

Yüz yüze ya da online katılım (tüm yazarların)

Tüm yazarlar için katılım belgesi

ISBN'li kongre kitabında yayın

Kongre sırasında ara ikramlar

Bir katılım ücreti ile tek bildiri sunabilirsiniz   

GENEL KOORDİNATÖR

Elvan CAFEROV - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Sorularınızı kongre email adresine gönderebilirsiniz, kongre koordinatörlerimiz gün içinde yanıtlayacaktır.   dedekorkutkongresi@gmail.com​

Kongre Koordinatörü

Alina Amanzholova

DEVELOPED BY ISPEC, ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2020