top of page
etik.png

4. ULUSLARARASI
ETİK KONGRESİ

9 Ekim 2023 / Ankara

akeder_4x.png
4. ULUSLARARASI ETİK KONGRESİ
9 Ekim 2023 / Ankara

 

​Kongre Takvimi

Son özet gönderme tarihi: 18 Eylül 2023

Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 23 Eylül 2023

Kongre programının yayınlanması: 26 Eylül 2023

Son tam metin gönderme tarihi: 13 Ekim 2023

Kongre kitabı yayını: 23 Ekim 2023

Kongre Konuları

Toplumda ve bilim camiasında etik duyarlılığın artırılması ve etik değerlerin tüm kesimlerde içselleştirilmesi kongrenin asıl amacını oluşturmaktadır. Kongrenin hedefi bu amaç doğrultusunda çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve  bilimsel tartışmalar, fikir alışverişine meydan hazırlamaktır. Kongre çerçevesinde belirlenen konu başlıkları altında konferans, panel, sözel ve poster bildirilerine yer verilecektir.

 

Konu Başlıkları

-Meta -Etik 

-Etik ve siyaset

-Bioetik, sağlıkta etik
-Felsefe ve bilim etiği, kuramsal tartışmalar
-Etik değerlerin oluşturulması, üniversitelerde etik eğitimi
-Meslek etiği (eğitim, sağlık, çevre, basın, hukuk, siyaset, mühendislik dahil tüm mesleklerde etik)
-Bilimsel araştırmalarda uyulması gereken etik ilkeler; araştırma etiği, yayın etiği

-Teknoloji ve etik 

-Kamu görevi ve etik

-Sanatta etik

-Ekosistem ve çevresel etik
-Türkiye’de ve dünyada etik kurullar, işleyiş ve mevzuat-
-Güncel örneklerle etik ikilemler-

Ayrıca belirlenen konular dışında etik temalı yapılan tüm özgün çalışmalar da değerlendirme kapsamında olacaktır.

Katılım Payı 

Yüz yüze Tek Bildiri Katılım ücreti: ÜCRETSİZ

Kongre hizmetleri neleri kapsar?

Online en çok iki bildiri ile katılabilirsiniz

Yüz yüze yalnızca bir bildiri ile katılabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi

Yaka kartı ve sıcak içecek ikramı (yüz yüze katılımcılar için)

Doçentlik ve Akademik Teşvik

Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine sahiptir. Türkiye kontenjanı %45'tir. En az 12 ülkeden katılım sağlanacaktır

Kongre Yeri

Ankara

Kongre dilleri İngilizce ve Türkçe

Katılım ve sunum şekli

İki alternatif sunmaktayız

- Ankara'da yüz yüze katılım ve sunum

- Çevrimiçi (Zoom) katılım ve sunum

Kongre Yayın Olanakları

ISBN'li bildiri kitabında yayın 

Özet ve Tam Metin Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 3 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu (olumlu-olumsuz) gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinize mutlaka İngilizce ABSTRACT da eklemelisiniz. Ayrıca tüm yazarların ORCID numaralarının özet ve tam metinlere eklenmesi zorunldur. Özetlerinizi Word/Doc formatında en geç 18 Eylül 2023 tarihine kadar kongrebasvurusu@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 13 Ekim 2023 tarihine kadar kongrebasvurusu@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Örnek Özet Metni İçin TIKLAYINIZ

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Dilediğiniz atıf biçimini kullanabilirsiniz

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Örnek Tam Metni İçin TIKLAYINIZ

Tam metinlerinizi

doc/word formatında en geç 13 Ekim 2023 tarihine kadar kongrebasvurusu@gmail.com 

adresine göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur)

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Fahri APAYDIN - Akademide Etik Derneği Başkanı, Yalova Üniversitesi

 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Melike ÖZER KESKİN - Gazi Üniversitesi

Kongre Bilim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ - Harran Üniversitesi

 

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK - Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Esra AKIN - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Dr. Malik YILMAZ - Atatürk Üniversitesi 

Dr. Minji YANG - Hankuk University of Foreign Studies

Dr. Elvan CAFEROV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Fahri APAYDIN - Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. Melike ÖZER KESKİN - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Esra AKIN - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ - Harran Üniversitesi

Dr. İradə ZƏRQAN - AMEA Felsefe Enstitüsü

Dr. Ana Leonor Santos-Beira-Interior Üniversitesi

Dr. Almaz AHMETOV - Azerbaycan Sağlık Bakanlığı

Dr. Terane NAĞIYEVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Hazim Abed Mohammed AL-JEWAREE - AlKitab Üniversitesi

Dr. Sandugash TLEUBAY - Abai Kazakh Milli Üniversitesi 

bottom of page