top of page
4. ULUSLARARASI ETİK KONGRESİ
29-31 Temmuz 2022
Ankara, Türkiye

​Kongre Takvimi

Son özet gönderme tarihi: 15 Temmuz 2022

Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-17 Temmuz 2022

Kongre programının yayınlanması: 20 Temmuz 2022

Son tam metin gönderme tarihi: 10 Ağustos 2022

Kongre kitabı yayını: 20 Ağustos 2022

Kongre Konuları

Toplumda ve bilim camiasında etik duyarlılığın artırılması ve etik değerlerin tüm kesimlerde içselleştirilmesi kongrenin asıl amacını oluşturmaktadır. Kongrenin hedefi bu amaç doğrultusunda çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve  bilimsel tartışmalar, fikir alışverişine meydan hazırlamaktır. Kongre çerçevesinde belirlenen konu başlıkları altında konferans, panel, sözel ve poster bildirilerine yer verilecektir.

Konu Başlıkları

-Meta -Etik 

-Etik ve siyaset

-Bioetik, sağlıkta etik
-Felsefe ve bilim etiği, kuramsal tartışmalar
-Etik değerlerin oluşturulması, üniversitelerde etik eğitimi
-Meslek etiği (eğitim, sağlık, çevre, basın, hukuk, siyaset, mühendislik dahil tüm mesleklerde etik)
-Bilimsel araştırmalarda uyulması gereken etik ilkeler; araştırma etiği, yayın etiği

-Teknoloji ve etik 

-Kamu görevi ve etik

-Sanatta etik

-Ekosistem ve çevresel etik
-Türkiye’de ve dünyada etik kurullar, işleyiş ve mevzuat-
-Güncel örneklerle etik ikilemler-

Ayrıca belirlenen konular dışında etik temalı yapılan tüm özgün çalışmalar da değerlendirme kapsamında olacaktır.

Katılım Payı 

Çevrimiçi sunum Katılım ücreti: 375 TL

Yüz yüze katılım ücreti: 480 TL 

Hesap Bilgileri

10 Temmuz tarihinde buraya eklenecektir
(önemli: açıklamalar kısmına lütfen TC kimlik numaranızı yazınız. E-fatura için bu bilgi zorunludur)

Ödeme Belgesi

Kongre ücreti karşılığında tarafınıza geçerli bir fatura/ödeme belgesi verilecektir

Katılım Payı neleri kapsar?

Tek katılım ücreti ile  bir bildiri sunabilirsiniz

Yalnızca bir bildiri ile katılabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi

Doçentlik ve Akademik Teşvik

Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine sahiptir. Türkiye kontenjanı %45'tir. En az 12 ülkeden katılım sağlanacaktır

Kongre Yeri

Radisson Blu Hotel, Ulus Ankara

Kongre dilleri İngilizce ve Türkçe

Katılım ve sunum şekli

İki alternatif sunmaktayız

- Ankara'da yüz yüze katılım ve sunum

- Çevrimiçi (Zoom) katılım ve sunum

Kongre Yayın Olanakları

ISBN'li bildiri kitabında yayın 

Özet ve Tam Metin Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 3 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu (olumlu-olumsuz) gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinize mutlaka İngilizce ABSTRACT da eklemelisiniz. Ayrıca tüm yazarların ORCID numaralarının özet ve tam metinlere eklenmesi zorunldur. Özetlerinizi Word/Doc formatında en geç 15 Temmuz 2022 tarihine kadar kongrebasvurusu@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 10 Ağustos 2022 tarihine kadar kongrebasvurusu@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Örnek Özet Metni İçin TIKLAYINIZ

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Dilediğiniz atıf biçimini kullanabilirsiniz

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Örnek Tam Metni İçin TIKLAYINIZ

Tam metinlerinizi

doc/word formatında en geç 10 Ağustos 2022 tarihine kadar kongrebasvurusu@gmail.com 

adresine göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur)

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK

Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Fahri APAYDIN

Akademide Etik Derneği Başkanı

Yalova Üniversitesi

Doç. Dr. Melike ÖZER KESKİN

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ

Harran Üniversitesi

Dr. Malik YILMAZ-Üye

Atatürk Üniversitesi 

Dr. Minji YANG- Üye

Hankuk University of Foreign Studies

Elvan CAFEROV

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

BİLİM KURULU- üyelerin eğitim dereceleri belirtilmiştir.

Prof. Dr. Fahri APAYDIN, Yalova Üniversitesi

Doç. Dr. Melike ÖZER KESKİN, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Fahri ÖZSUNGUR- Adana Science and Technology University 

Dr. Öğr. Üyesi Murat Buğra TAHTALI- İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi H. Vedat AKMAN- Beykent Üniversitesi, Finans ve Bankacılık

Dr. M. Ali KİRMAN-Çukurova Üniversitesi

Dr. NESRİN ÇOBANOĞLU, Gazi Üniversitesi

Dr. Yaşar Bilge, Ankara Üniversitesi

Dr. ÇAĞATAY ÜSTÜN, Ege Üniversitesi

Dr. Nilay KESKİN SAMANCI, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. İBRAHİM HALİL KILIÇ, Gaziantep Üniversitesi

Dr. ÜLKÜ HALATÇI ULUSOY, Ankara Üniversitesi

Dr. Salih ÖZTÜRK, Namık Kemal Üniversitesi

Dr. Ümran TÜRKYILMAZ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. İradə ZƏRQAN-AMEA Felsefe Enstitüsü

Dr. Ana Leonor Santos-Beira-Interior Üniversitesi

Dr. Almaz AHMETOV, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı

Dr. Terane NAĞIYEVA, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Hazim Abed Mohammed AL-JEWAREE-AlKitab Üniversitesi

Dr. Sandugash TLEUBAY-Abai Kazakh Milli Üniversitesi 

Dr. ERCAN YAŞAR, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Dr. ARMAĞAN ÖZTÜRK, Artvin Çoruh Üniversitesi

Dr. Dilek ULUSAL, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. BANU ERŞANLI TAŞ, Başkent Üniversitesi

Dr. Hasan ERBAY, Afyon Üniversitesi

Dr. Mehmet Emin KALGI, Çukurova Üniversitesi

Kongre Geri Dönüşleri

 

Dr. Burcu Seher Çalıkoğlu, İzmir Demokrasi Üniversitesi


Etik temalı bir kongre olduğunu duymak çok sevindirici. Bütün gün kongreyi dinledim. Çok mutluyum. Tebrik eder ve başarılarınızın devamını dilerim. Seneye daha hazırlıklı ve daha iyi çalışmalarla katılacağım. 
Güzel çalışmalarınızın devamını dilerim,

Dr. Hasan DURSUN, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Böyle güzel bir kongre yaptığınız için teşekkür ederim.

bottom of page