top of page
1. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 
12-13 Kasım 2021
Adana-Türkiye(Çevrimiçi sunum)
WhatsApp Image 2021-05-10 at 23.46.38.jp
Marble Surface

DEĞERLİ BİLİM İNSANLARI


IKSAD tarafından desteklenecek olan “1. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi"’ne, yurt içinden ve yurt dışından nitelikli bilim insanlarını bir araya getirmek, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında değerli araştırmalarını sunmak, birbirleriyle paylaşabilmek ve uluslararası ortak bir platformda buluşturmak amacıyla, 12-13 Kasım 2021 tarihleri arasında, “nitelikli”, "prestijli" ve “bilimsel” bir kongre etkinliğinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
 

31 Ekim 2021

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

06 Kasım 2021

Sempozyum Programının İlanı

01-03 Kasım 2021

Ödeme ve Kayıt
 

12-13 Kasım 2021

Sempozyum Tarihi

15 Kasım 2021

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

30 Kasım 2021

Bildiri Kitabının Yayınlanması

DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI

 

Prof. Dr. Atila GÜL

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta-Türkiye

Prof. Dr. Öner DEMİREL

Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Kırıkkale-Türkiye

 

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Erkan POLAT

Suleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Isparta-Türkiye

Prof. Dr. Niyazi Uğur KOÇKAL

Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya-Türkiye

Prof. Dr. Ayfer Aybike KARADAĞ

Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Düzce-Türkiye

Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği  Bölümü, Isparta Türkiye

Doç. Dr. Ümit ARPACIOĞLU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul--Türkiye

Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ BEŞİR

Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Antalya-Türkiye

Doç. Dr. Murat DAL

Munzur Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Tunceli -Türkiye

Doç. Dr. Hayriye Hale KOZLU

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Kayseri-Türkiye

Doç. Dr. Elif SÖNMEZ

Altınbaş Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İstanbul-Türkiye

Doç. Dr. Elif TOKDEMİR DEMİREL

Kırıkkale Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Kırıkkale-Türkiye

Doç. Dr. E. Seda ARSLAN

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta-Türkiye

Dr. Öğretim Üyesi Şirin Gülcen EREN

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Isparta-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Bihter BİNGÜL BULUT

Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Kırıkkale-Türkiye

Dr. Mert ÇAKIR

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta-Türkiye

Dr. Orhan ALAV

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta-Türkiye

Gizem DİNÇ

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta-Türkiye

Halime GÖZLÜKAYA

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Isparta-Türkiye

Pelin FIRAT ÖRS

Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Çanakkale-Türkiye

Sibel AKTEN

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Park Ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı, Isparta-Türkiye

İskender Emre GÜL

Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Antalya -Türkiye

SEMPOZYUM GENEL KOORDİNATÖRÜ

 

Doç. Dr. Seyithan SEYDOŞOĞLU

Siirt Üniversitesi

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdullah KELKİT

Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çanakkale-Turkiye

Prof. Dr. Alper ÇABUK

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir-Türkiye

Prof. Dr. Ali TÜRK

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Isparta -Türkiye

Prof. Dr. Andjela JAKSİC STOJANOVİC

Mediteran Podgorica Üniversitesi, Karadağ

Prof. Dr. Barbara ŻARSKA

Varşova Üniversitesi, -Polonya

Prof. Dr. Banu APAYDIN

İstanbul Okan Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Türkiye

Prof. Dr. Banu KURDOĞLU

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon-Türkiye

Prof. Dr. Bülent YILMAZ

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Malatya- Türkiye

 Prof. Dr. Cengiz YÜCEDAĞ

Mehmet Akif Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Burdur, Türkiye

Prof. Dr. Claudia JUROWSK

Northern Arizona Üniversitesi, ABD)

Prof. Dr. Fehmi Doğan

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İzmir -Türkiye

Prof. Dr. S. Gül GÜNEŞ

Selçuk Üniv. Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi, Konya-Türkiye

Prof. Dr., Gülçöhre MEMMEDOVA

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, Bakü-

Prof. Dr. Gonca BÜYÜKMIHÇI

Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kayseri-Türkiye

Prof. Dr. Hakan ALPHAN

Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana- Türkiye

Prof. Dr. Hakan DOYGUN

Demokrasi Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü İzmir-Türkiye

Prof. Dr. Hasan YILMAZ

Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Erzurum-Türkiye

Prof. Dr. İlkay Maşat ÖZDEMİR

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Trabzon-Türkiye

Prof. Dr. Kağan GÜNÇE

Doğu Akdeniz Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, Kuzey Kıbrıs

Prof. Dr. Mehmet TUNCER

Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Çankaya-Türkiye

Prof. Dr. Murat AKTEN

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta-Türkiye

Prof. Dr. Murat ZENGİN

Pamukkale Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Denizli-Türkiye

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ

Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ-
Türkiye

Prof. Dr. Nilgün GÖRER TAMER

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara-Türkiye

Prof. Dr. Nilay COŞGUN

Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Gebze-Türkiye

Prof. Dr. Oğuzhan SARIKAYA

Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Bursa-Türkiy

Prof. Dr. Piyush SHARMA

Amity University, Hindistan/ Prof. Dr., Amity University, Hindistan

Prof. Dr. Saye Nihan ÇABUK

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri A.D. Eskişehir-Türkiye

Prof. Dr. Seema Mehra PARIHAR

Department of Geography, Kirori Mal College, University of Delhi, India

Prof. Dr.Serpil ÖNDER

Selçuk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Konya-Türkiye

Prof. Dr. Sevgi YILMAZ

Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Erzurum-Türkiye

Prof. Dr. Sevim ATEŞ CAN

Mehmet Akif Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Burdur, Türkiye

Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU

Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana- Türkiye

Prof. Dr. Şemsettin KILINÇARSLAN

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Isparta- Türkiye

Prof. Dr Şükran ŞAHİN

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara-Türkiye

 Doç. Dr. A. Alper BABALIK

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Isparta-Türkiye

Doç. Dr. Ayhan AKYOL

Katip Çelebi Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, İzmir- Türkiye

Doç. Dr. Burçin EKİCİ

Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ-
Türkiye

Doç. Dr. Cem BEYGO

İstanbul Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul -Türkiye

Doç. Dr. Mustafa KORUMAZ

Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Konya- Türkiye

Doç. Dr. Emine DAĞTEKİN

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Diyarbakır-Türkiye

Doç. Dr. İ. Emre KAVUT

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul-- Türkiye

Doç. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon-Türkiye

Doç. Dr. Filiz TAVŞAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Trabzon-Türkiye

Doç. Dr. Hilal Tendü GÖKTUĞ

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Aydın-Türkiye

Doç. Dr. Hasan HAŞTEMOĞLU

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Isparta- Türkiye

Doç. Dr. Isidora KARAN

University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Doç. Dr. İsmail Çinar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman MYO, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü, Muğla -Türkiye

Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir -Türkiye

Doç. Dr. Mehmet Ali YÜZER

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

Doç. Dr. Neşe Yılmaz BAKIR

Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kayseri -Türkiye

Doç. Dr. Ömer Kamil ÖRÜCÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta-Türkiye

Doç. Dr. Osman ARAYICI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul-- Türkiye

Doç. Dr. Osman ATTMANN

University of Colorado Denver, College of Architecture and Planning, Department of Architecture, Denver-ABD

Doç. Dr. Salih SALBACAK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Serdar SELİM

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi, Uzay Bilimi ve Teknolojileri Bölümü, Uzaktan Eğitim Bölümü, Antalya-Türkiye

Doç. Dr. Şirin DÖNMEZ

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta-Türkiye

Doç. Dr. Taner ÖZDİL

The University of Texas, College of Architecture, Planning and Landscape Architecture, Arlington-ABD

Doç. Dr. Tonguç TOKOL

Marmara Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul-Türkiye

Doç. Dr. Tonguç AKIŞ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İzmir -Türkiye

Doç. Dr. Umut Tuğlu KARSLI

İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İstanbul -Türkiye

Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon-Türkiye

Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm, İzmir -Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet FİDAN

Ordu Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ordu- Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nermeen Adnan DALGAMONİ

Jordan University of Science and Technology, Department of City Planning and Design, Irbid, Jordan

Dr. Öğr. Üyesi Aslan NAYEB

Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul-Türkiye

 Dr. Öğr. Üyesi Cem ALPPAY

İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ceren SELİM

Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN

Pamukkale Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Denizli Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞATIROĞLU

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Rize-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Merih KASAP

Altınbaş Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İstanbul-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Pervin ŞENOL

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Isparta -Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Shirin IZADPANAH

Antalya Bilim Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Antalya -Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU

Amasya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Amasya-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ÖZALTIN

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/, Isparta-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut TUĞLUER

Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Kahramanmaraş-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk UZUN

Sakarya Uyg. Bilimler Üniv. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sakarya-Türkiye

KONGRE DİSİPLİNLERİ

Planlama

Tasarım

Sosyoloji/ Psikoloji/ Sanat/ Felsefe/ Tarih/ Kimlik/ Kuram

Korunan Alanlar/ Doğal ve kültürel mirası koruma/ Belgeleme/ Yenileme/ Onarım/ Restorasyon /Arkeoloji

Turizm/ Rekreasyon/ Kültürel turizm, Doğa turizm, Ekoturizm vb.

Sürdürülebilirlik/ Ekoloji/ Akıllı kentler/ Yeşil alanlar / Ulaşım/ Kentsel tarım /Kentsel Dönüşüm

Yapı Malzeme/ Kentsel Donatılar ve mobilyalar

Teknoloji/ Yapay Zeka/ Dijital Mimarlık ve 3D Yazılımlar

Mimarlık Bilimlerinde Yüksek Öğretim/ Ar-GE/ Bilimsel Araştırmalar/ Yayınlar

Mimarlık Bilimlerinin Geleceği/ Ütopya/ Uzay Mimarlığı/ Su Mimarlığı

Ekonomi/ Politikalar/ Mevzuat/ Yönetim/ Yönetişim/ Uygulamalar

Proje Yarışmaları ve Süreçleri/Uygulanmış Projeler

 

KONGRE KATILIM ÜCRETİ

Tek Bildiri Ücreti: 300

İki Bildiri Ücreti: 550 TL

Tek Bildiri Ücreti (Öğrenci): 250 TL

İki Bildiri Ücreti (Öğrenci): 450 TL

HESAP BİLGİLERİ

Hesap Numarası Daha Sonra Buraya Eklenecektir.

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER

-Bildiri özet ve tam metinlerinin ISBN'li kongre kitabında yayınlanması

-Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi

KATILIM ŞEKLİ

- Zoom Çevrim İçi Katılım

KONGRE DİLLERİ

 Türkçe ve İngilizce

DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK

 Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine uygundur

ÖDEME BELGELERİ

Kongre ücreti karşılığında tarafınıza geçerli bir fatura/ödeme belgesi verilecektir

ÖZET ve TAM METİN GÖNDERİMİ

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması, yazar/yazarlara ait isim, soyisim, çalıştığı yer ve alan bilgisi, mail adresi, cep telefon numarası ve zorunlu ORCID numaralarının da eklenmesi gerekmektedir. Özetlerinize mutlaka İngilizce ABSTRACT da eklemelisiniz. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar ispeckongreleri@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 15 Kasım 2021 tarihine kadar ispeckongreleri@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

TAM METİN YAZIM KURALLARI

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.00 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Dilediğiniz atıf biçimini kullanabilirsiniz

- Tam metinlerinizin en az 4 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Tam metinlerinizi doc/word formatında en geç 15 Kasım 2021 tarihine kadar ispeckongreleri@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur)

YAYIN ALTERNATİFLERİ

Kongre Kitabında Yayın: Özet ve tam metinleriniz ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır. Bunun için herhangi bir ek ücret (kongre ücreti ödemesine dahildir) talep edilmemektedir. Özet ve tam metinler kongre email adresine gönderilmelidir.

KAYIT

1- Özet çalışmanızı en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar ispeckongreleri@gmail.com mail adresine gönderiniz.

2- Özet çalışmanız kabul olduktan sonra tam metninizi 15 Kasım 2021 tarihine kadar ispeckongreleri@gmail.com mail adresine gönderiniz (Tam Metin Zorunluluğu Yoktur).

3- Ödemenizi Gerçekleştiriniz ve Dekontu ispeckongreleri@gmail.com mail adresine gönderiniz

4- Diğer tüm kayıt işlemleri koordinatör tarafından tamamlanacaktır

DESTEKLEYEN KURUMLAR

*İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştrmalar Derneği (İKSAD)
*Süleyman Demirel Üniversitesi
*Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
*Teknik ve Politeknik Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Derneği (TP. RDiA)  
*Türkiye İç Mimarlar OdasI 
*Türkiye Peyzaj Mimarları Odası 
*Tasarım ve Planlama Akreditasyon  Derneği (TAPLAK)
*Sekizgen Academy
*Mimarlık Bilimleri Platformu

bottom of page