II. Uluslararası Ankara Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi
7-8 Haziran 2021
Ankara, Türkiye

​Kongre Takvimi

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün-                25 Mayıs 2021

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün-                             23-27 Mayıs 2021

Kongre Programının İlanı-                                                 30 Mayıs 2021

Kongre Tarihi-                                                                    7-8 Haziran 2021

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün-                     15 Haziran 2021

(Tam metin zorunluluğu yoktur)​

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması-                      30 Haziran 2021

Kongre Kapsamı ve Konuları

Değerli bilim insanları, araştırmacılar, lisansüstü öğrencileri, 

Disiplinler arası akademik çalışmaların birbirine olan olumlu etkileri birlikte ve bir arada çalışmalara ihtiyaç doğurur. Multidisipliner çalışmalar sadece işi parçalara bölüp kolaylaştırmayı sağlamaz yenilik ve inovasyonu da tetikleyen bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Sizleri farklı alanları bütünleştiren bilimsel çalışmalarınızla kongremize katılmaya davet ediyoruz. 

Çalışma alanları/Kongre kapsamı

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler |              Social, Humanities and Administrative Sciences

Eğitim Bilimleri |                                      Educational Sciences

Fen Bilimleri |                                           Sciences

Sağlık Bilimleri |                                      Health Sciences

Mühendislik Bilimleri |                            Engineering Sciences

Mimarlık, Planlama ve Tasarım |             Architecture, Planning and Design

Lisansüstü araştırmalar |                          Graduate Researches
alanında yazılmış olan tüm özgün çalışmalara açıktır

Katılım Payı

Sözlü/Online sunum katılım ücreti: 280 TL
Katılım ücretinin en geç 27 Mayıs 2021 tarihinde kadar yatırılması gerekmektedir

Katılım Payı neleri Kapsar?

Tek katkı payı ile bir bildiri sunabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi (online sunum yapanlar için PDF belge)

Kongre Yeri

Kongremiz sanal ortamda ZOOM programı ile yapılacaktır.

Doçentlik ve Akademik Yükselme Kriterleri
Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından doçentlik ve akademik yükselme kriterlerine uygundur

Özet  Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 

25 mayıs 2021tarihine kadar blackseacountries@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.                                                   

 

Örnek Özet Metni                                             Örnek Tam Metin 

TAM METİN Gönderimi

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 15 Haziran 2021 tarihine kadar blackseacountries@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir

YAZIM KURALLARI

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Tam metinlerinizi doc/word formatında en geç 15 Haziran 2021 tarihine kadar blackseacountries@gmail.com

adresine göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur)

Kongre Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Ümran TÜRKYILMAZ- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversites

Dr. Etem İ. ŞAHİN -Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Serkan GÜN- Siirt Üniversitesi

Dr. Hüseyin ERİŞ- Harran Üniversitesi

Dr. Hakan ÇETİNER- Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Guguli DUMBADZE- Batumi Shota Rustaveli Üniversitesi

Prof. Dr. Natalia LATIGINA- Taras Şevçenko Üniversitesi

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA - Azerbaycan Devlet Pedgoji Üniversitesi

Dr. Bashir Ali SALEH- Al-Jabal  Al-Gharbi Üniversitesi, Libya

 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ayslu B. SARSEKENOVA - Orleu National Development Institute

Dr. George RUDIC - Montreal Pedagogy University​

Prof. Dr. Hacer HUSEYONA - Azerbaijan Pedagogy University

Prof. Dr. Mustafa TALAS - Ömer Halisdemir University

Prof. Dr. Ali BİLGİLİ - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Necati DEMİR - Gazi University​

Prof. Dr. Kıvanç İNELMEN - Bogazici University​

Assoc. Prof. Svitlana Tarasova - V. N. Karazin Kharkiv National University

Dr. Froilan Mobo - Philippine Merchant Marine Academy

Dr Halil AKMEŞE - Necmettin Erbakan University

Dr. Cavit POLAT - Iğdir University​

Dr. Damezhan SADYKOVA - Kazak Kızlar Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Mariam S. OLSSON - Labanise University​

Dr. WU Yicheng - Minzu University 

Prof. Dr. Necati DEMİR, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İskender ASKEROĞLU, Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Nazife ASLAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Ethem İlhan ŞAHİN, EGM

Dr. Ebru AKDOĞAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Serkan GÜN, Siirt Üniversitesi

Dr. Güray ALPAR- Stratejik Düşünce Enstitüsü

Dr. Özlem ÜLGER -  Batman Üniversitesi

Dr. Mohammed Shoaib KHAN - Pak Turk Maarif School

Dr. Mehmet Emin KALGI - Çukurova Üniversitesi

Kongreyle ilgili tüm sorularınızı kongre email adresine gönderebilirsiniz, kongre koordinatörlerimiz gün içinde yanıtlayacaktır.  blackseacountries@gmail.com

 

Kongre Koordinatörü

Alina Amanzholova

 en az 2 alanda birden yürütülen çalışmalar kabul edilecektir...