ONLINE SUNUM AÇIKLAMASI

Değerli katılımcımız,

Kongrelerimiz YÖK'ün 6 Mart 2020 tarihli duyurusu (kongrelere online katılım yönünde) gereği online olarak (skype üzerinden) gerçekleşecektir. Katılım belgeleri PDF olarak kongre sonrası gönderilecektir. Sunumların nasıl yapılacağı yönünde teknik bilgi, kongre programı ile beraber yayımlanacaktır

 
1. Uluslararası Ankara Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi
11-12 Ağustos 2020
Ankara, Türkiye
 
Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Guguli DUMBADZE- Batumi Shota Rustaveli Üniversitesi

Prof. Dr. Natalia LATIGINA- Taras Şevçenko Üniversitesi

Prof. Dr. Ali BİLGİLİ - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA - Azerbaycan Devlet Pedgoji Üniversitesi

Dr. Bashir Ali SALEH- Al-Jabal  Al-Gharbi Üniversitesi, Libya

Dr. Etem İ. ŞAHİN -Emniyet Genel Müdürlüğü

Dr. Serkan GÜN- Siirt Üniversitesi

Dr. Hüseyin ERİŞ, Harran Üniversitesi

Dr. Hakan ÇETİNER- Gazi Üniversitesi

​Kongre Takvimi

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün- 30 Temmuz 2020​

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün-  4 Ağustos 2020

Kongre Programının İlanı-  3 Ağustos 2020

Kongre Tarihi- 11-12 Ağustos 2020​

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün- 15 Ağustos 2020

(Tam metin zorunluluğu yoktur)​

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması- 20 Ağustos 2020

Kongre Kapsamı ve Konuları

Değerli bilim insanları, araştırmacılar, lisansüstü öğrencileri, 

Disiplinler arası akademik çalışmaların birbirine olan olumlu etkileri birlikte ve bir arada çalışmalara ihtiyaç doğurur. Multidisipliner çalışmalar sadece işi parçalara bölüp kolaylaştırmayı sağlamaz yenilik ve inovasyonu da tetikleyen bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Sizleri farklı alanları bütünleştiren bilimsel çalışmalarınızla kongremize katılmaya davet ediyoruz. 

Çalışma alanları/Kongre kapsamı

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | Social, Humanities and Administrative Sciences

Eğitim Bilimleri | Educational Sciences

Fen Bilimleri | Sciences

Sağlık Bilimleri | Health Sciences

Mühendislik Bilimleri | Engineering Sciences

Mimarlık, Planlama ve Tasarım | Architecture, Planning and Design

Lisansüstü araştırmalar
alanında yazılmış olan tüm özgün çalışmalara açıktır

Katılım Payı

Sözlü sunum Katılım ücreti: 230 TL

Poster katılım: 210 TL 

- Kongre konseptimizde öğle yemeği veya promosyon ürünler bulunmamaktadır
Katılım ücretinin en geç 4
 Ağustos 2020 tarihinde kadar yatırılması gerekmektedir

Katılım Payı neleri Kapsar?

Tek katkı payı ile bir bildiri sunabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi (online sunum yapanlar için PDF belge)

Kongre Yeri

Kongremiz sanal ortamda ZOOM programı ile yapılacaktır.

Özet  Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 

29 Temmuz 2020 tarihine kadar blackseacountries@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.                                    Örnek Özet Metni                 Örnek Tam Metin 

TAM METİN Gönderimi

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 15 Ağustos 2020 tarihine kadar blackseacountries@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir

YAZIM KURALLARI

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Tam metinlerinizi doc/word formatında en geç 15 Ağustos 2020 tarihine kadar blackseacountries@gmail.com

adresine göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur)

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ayslu B. SARSEKENOVA - Orleu National Development Institute

Dr. George RUDIC - Montreal Pedagogy University​

Prof. Dr. Hacer HUSEYONA - Azerbaijan Pedagogy University

Prof. Dr. Mustafa TALAS - Ömer Halisdemir University

Prof. Dr. Ali BİLGİLİ - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Necati DEMİR - Gazi University​

Prof. Dr. Kıvanç İNELMEN - Bogazici University​

Dr. Froilan Mobo - Philippine Merchant Marine Academy

Dr Halil AKMEŞE - Necmettin Erbakan University

Dr. Cavit POLAT - Iğdir University​

Dr. Damezhan SADYKOVA - Kazak Kızlar Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Mariam S. OLSSON - Labanise University​

Dr. WU Yicheng - Minzu University 

Prof. Dr. Necati DEMİR, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İskender ASKEROĞLU, Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Nazife ASLAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Ethem İlhan ŞAHİN, EGM

Dr. Ebru AKDOĞAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Serkan GÜN, Siirt Üniversitesi

Dr. Güray ALPAR- Stratejik Düşünce Enstitüsü

Dr. Özlem ÜLGER -  Batman Üniversitesi

Dr. Mohammed Shoaib KHAN - Pak Turk Maarif School

Dr. Mehmet Emin KALGI - Çukurova Üniversitesi

Kongreyle ilgili tüm sorularınızı kongre email adresine gönderebilirsiniz, kongre koordinatörlerimiz gün içinde yanıtlayacaktır.  blackseacountries@gmail.com

 

Kongre Koordinatörü

Alina Amanzholova

 en az 2 alanda birden yürütülen çalışmalar kabul edilecektir...

DEVELOPED BY ISPEC, ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2020