top of page

 "Doğumunun 880. yılında Nizami Gencevi"
1. Dünya Kültür, Bilim ve Eğitim Kongresi

2-4 Temmuz 2021

Azerbaycan Milli İlimler Akademyası (AMEA)

Folklor Enstitüsü, AMEA Gence Bölmesi

Yüz yüze katılım ve Azerbaycan'a seyahat konusunda ayrıntılı bilgi ve Bakanlar Kurulu kararına ulaşmak için lütfen  sayfa sonuna gidiniz

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Akademik Muhtar İMANOV

AMEA Folklor Enstitüsü Direktorü

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI - AMEA Folklor Enstitüsü

Dede Korkut Şubesi ve Dede Korkut Dergisi Başkanı

Kongre Bilim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Seyfeddin RZASOY

AMEA Folklor Enstitüsü

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Son özet gönderme tarihi /// 15 Haziran 2021

Kayıt ve ödeme son tarihi /// 13-17 Haziran 2021

Program yayın tarihi /// 19 Haziran 2021

Kongre oturumları /// 2-4 Temmuz 2021

Tam metin gönderme tarihi /// 10 Temmuz 2021

Bildiri kitabı yayın tarihi /// 20 Temmuz 2021

Kongre Çağrısı ve Konular

 

2021 dünya edebiyatının seçkin bir temsilcisi, büyük Azerbaycan şairi ve düşünürü Nizami Gencevi'nin 880. yıldönümüdür. Beşer sanat düşüncesinin benzersiz bir fenomeni olan Nizami'nin eserleri, sekiz asırlık bir süredir ki, Türkün maneviyatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Büyük şairin tüm hayatı ve zengin edebi faaliyeti zamanında sadece Azerbaycan ve Kafkasya'nın en büyük şehri değil, aynı zamanda Ortadoğu'nun önemli bir kültür merkezi olarak bilinen Gence ile bağlıdır. Şair, hayatı boyunca burada yaşamış, yaratmış ve dünya şiirine biri diğerinden değerli söz sanatı incileri bahşetmiştir. Nizami Ganjavi evrensel niteliğe sahip, mucizevi şiirsel gücüyle Doğu sanat düşüncesini bilimsel ve felsefi fikirlerle zenginleştirmiş, şiiri görülmemiş zirvelere yükselmiştir. Büyük şairin ünlü "Khamsa"sı insanlığın manevi zenginliğidir. Güçlü söz ustasının ölümsüz eserleri bugün de hala insanların manevi ve ahlaki gelişimine hizmet etmektedir. Ünlü şair kendi gelenekleriyle öne çıkan bir edebiyat okulunu yaratmıştır. Nizami Gencavi'nin dünyanın en zengin kütüphanelerini süsleyen eserleri, Doğu'da sanatın, özellikle de minyatür sanatının gelişmesine ivme kazandırmıştır.


Değerli Bilim İnsanları,

Azerbaycan Milli İlmler Akademiyasının Folklor Enstitüsü ile birlikte yapacağımız Uluslararası kongrede Sizleri Nizami Gencevi ile ilgili tüm konularda, Sosyal ve Beşeri bilim dallarından Eğitim, Bilim, Tarih, Medeniyet ve Kültürel mirasımız, Milli kimlik konularında nitelikli çalışmalar, Mühendislik ve Fen, Sağlık ve Spor Bilimlerinin her alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz. Bu düşünce ile amacımız dünyanın farklı bölgelerinden akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek bu kutsal toprakta bilimsel çalışmalarını paylaşabilecekleri bir platform sağlamaktır.


Hörmətli elm adamları,
Nizami Gəncəvi ilə bağlı bütün mövzularda məqalələr.
Humanitar və İctimai Elmlər, Təbiət elmləri. Mühəndislik və Tətbiqi Elmlər, Səhiyyə və İdman Elmləri, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri, Yer Haqqinda Elmlər, Biologiya, Aqrar Elmləri, Kimya Elmləri.


Çalışma alanları/Kongre kapsamı
Nizami Gencevi ile ilgili tüm konular
Sosyal bilimlerin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır
Doğa bilimleri
Mühendislik ve Fen Bilimlerinin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır
Sağlık ve spor bilimlerinin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mahire HÜSEYNOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Alfiye YUSUPOVA - Tataristan Kazan Federal Üniversitesi

Prof. Dr. Firdaus KHİSAMİTDİNOVA - Rusya Başkurdistan Bilimler Akademisi

Doç. Dr. Nizami MURADOĞLU - AMEA Folklor Enstitüsü Eğitim Şube Başkanı

Doç. Dr. Aziz ALEKBERLİ - AMEA Folklor Enstitüsü. Millet Vekili

Doç. Dr. Ruslan ABDULLAYEV - Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Dilbilim Enstitüsü

Doç. Dr. Gönül SAMEDOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. FİRUZA SİBGAYEVA - Tataristan Kazan Fedaeral Üniversitesi

Dr. Terane NAGIYEVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Ethem İlhan ŞAHİN - Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi

Dr. Sevinç KAMBEROVA - Gence Devlet Üniversitesi

Rasim TAĞIYEV — AMEA Gence Şubesi

Terane VERDİYEVA — AMEA Gence Şubesi

Elnur Hasanov — AMEA Gence Şubesi

BİLİM VE DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Ramazan GAFARLI - AMEA Folklor Enstitüsü, Dede Korkut Şubesi ve Dede Korkut Dergisi Başkanı

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa TALAS - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Alfiye YUSUPOVA - Tatarıstan, Kazan Federal Üniversitesi

Prof. Dr. Firdaus KHİSAMİTDİNOVA  - Rusya Bilimler Akademisinin Başkurdistan / UFA şubesi

Prof.Dr. Akademik Fuat ALİYEV - AMEA Gence Şubesi Başkanı

Prof.Dr. Halil YUSİFLİ - AMEA Gence Şubesi Nizami Gencevi Merkezinin direktörü
Doç. Dr. Nizami MURADOĞLU - AMEA Folklor Enstitüsü Eğitim Şube Başkanı
Doç. Dr. Aziz ALEKBERLİ - AMEA Folklor Enstitüsü. Millet Vekili
Doç. Dr. Ruslan ABDULLAYEV - Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Dilbilimi Enstitüsü
Doç. Dr. Gönül SAMEDOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Aygun MEHERREMOVA - Baku State University
Dr. Gulshen MEHERREMOVA -Azerbaijan University of Languages

Dr. Ruziye GULİYEVA - AMEA Gence Şubesi

Dr. Alimuhtar MUHTAROV - AMEA Gence Şubesi

Dr. Öğr. Üyesi İlkgül KAYA - Yozgat Bozok Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sadiye KAYAARSLAN - Kırıkkale Üniversitesi

GENEL KOORDİNATÖR

Elvan CAFEROV

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Ethem İlhan ŞAHİN

Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi

- Kongre konseptimizde öğle yemeği veya promosyon ürünler bulunmamaktadır
- Katılım ücretinin en geç 17 Haziran 2021 tarihine kadar yatırılarak dekontun email olarak kongre sekretaryasına gönderilmesi gerekmektedir.

Katılım Payı neleri Kapsar?
Tek katkı payı ile bir bildiri sunabilirsiniz
Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması
Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi (online sunum yapanlar için PDF belge)

Kongre Yeri
Azerbaycan, Gence Şehri

Özet  Gönderimi
Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinizi word/doc formatında en geç  15 Haziran 2021 tarihine kadar  izdasconference@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Özet şablonu için TIKLAYINIZ

TAM METİN Gönderimi
Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 10 Temmuz 2021 tarihine kadar  izdasconference@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. (tam metin zorunluluğu yoktur)

YAZIM KURALLARI​

Kongremiz ULUSLARARSI niteliğe sahip olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur. 
Tam Metin Yazım Kuralları

- Times New Roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Kongreyle ilgili tüm sorularınızı kongre izdasconference@gmail.com email adresine gönderebilirsiniz, kongre koordinatörlerimiz gün içinde yanıtlayacaktır. 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Kıymetli katılımcımız Öncelikle kongremize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen aşağıdaki bilgilendirmeyi dikkatle okuyunuz

Yüz yüze sunum

- Kongremizin açılışı Gence'de yapılacaktır.

- Tüm oturumlar pandemi tedbirleri sebebiyle online olarak yapılacaktır

- Yüz yüze sunum yapılmayacaktır

Azerbaycan'a seyahat

Bilindiği üzere pek çok ülke salgın hastalığın seyrine bağlı olarak sık sık bir takım kısıtlamalar ya da serbestlikler getirme yönünde tedbirler alabilmektedir. Bu kapsamda Azerbaycan hükümeti de salgın hastalığın seyrine göre yabancıların ülkeye girişlerini dönem dönem kısıtlayabilmektedir. Kısıtlama tedbirlerinden bazen yalnızca Azerbaycan vatandaşları muaf tutulurken bazen de Azerbaycan'da ikamet ya da çalışma izni olan yabancılar muaf tutulup diğer amaçlarla (turizm, konferans, ziyaret) seyahat etmek isteyenler ülkeye alınmayabilmektedir. 

Kongremizde online sunum yapıp aynı zamanda Azerbaycan'a gelmek isteyen TC vatandaşları aşağıdaki iki şarta birden haiz olmaları halinde Azerbaycan'a giriş yapabileceklerdir

- En az iki doz Covid-19 aşısı yaptırmış olup aşı pasaportuna sahip olmak

- Seyahat saati itibariyle son 72 saat içinde PCR testi yaptırmış olmak ve test sonucunun negatif olması

Konu ile ilgili olarak Azerbaycan Bakanlar Kurulu kararına ulaşmak için tıklayınız

WhatsApp Image 2021-02-12 at 22.36.19.jp
DƏDƏ.jpg
azerbaycan.png
muhtar.jpeg
ramazan.jpeg
WhatsApp Image 2021-02-13 at 22.23.27.jp
elvan.jpeg
indir.png
WhatsApp Image 2021-06-25 at 10.59.48.jp
bottom of page