1. Ulusal BAŞKENT 
Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi
15-17 Mayıs 2020
Ankara, Türkiye
Kongre Düzenleme Kurulu

Dr. Osman Kubilay GÜL- Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Etem ŞAHİN -Emniyet Genel Müdürlüğü

Dr. Serkan GÜN- Siirt Üniversitesi

Dr. Mehriban EMEK, Adıyaman Üniversitesi

Dr. Hüseyin ERİŞ, Harran Üniversitesi

Dr. Hakan ÇETİNER- Gazi Üniversitesi

​Kongre Takvimi

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün- 5 Mayıs 2020​

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün- 6 Mayıs 2020​

Kongre Programının İlanı- 7 Mayıs 2020​

Kongre Tarihi15-16-17 Mayıs 2020​

Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması20 Mayıs 2020​

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün- 25 Mayıs 2020

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması-1 Haziran 2020

Kongre Kapsamı ve Konuları

Değerli bilim insanları, araştırmacılar, lisansüstü öğrencileri, 

Disiplinler arası akademik çalışmaların birbirine olan olumlu etkilerinden yola çıkarak sizleri

1. ULUSAL BAŞKENT DİSİPLİNLER ARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ’nde görmekten onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | Social, Humanities and Administrative Sciences

Eğitim Bilimleri | Educational Sciences

 

Fen Bilimleri | Sciences

Sağlık Bilimleri | Health Sciences

Mühendislik Bilimleri | Engineering Sciences

Mimarlık, Planlama ve Tasarım | Architecture, Planning and Design

Lisansüstü araştırmalar
alanında yazılmış olan tüm özgün çalışmalara açıktır

Katılım Payı

Sözlü sunum Katılım ücreti: 230 TL

Poster katılım: 210 TL 

- Kongre konseptimizde öğle yemeği ve promosyon ürünler bulunmamaktadır
Katılım ücretinin en geç 3 Mayıs 2020 tarihinde kadar yatırılması gerekmektedir

Hesap Bilgileri

İş Bankası Ankara Kızılay Şubesi

IBAN: 
TR400006400000142141941308

Hesap/Alıcı adı: Süleyman Çağlar Karaca​

Katılım Payı neleri Kapsar?

Tek katılım ücreti ile bir bildiri sunabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi PDF

Kongre Yeri

Ulus metrosuna 10 mt. mesafede bulunan Radisson Blu Hotel'de yapılacaktır.

Özet  Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 

5 Mayıs 2020

tarihine kadar kongrebasvurusu@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Örnek Özet Metni için TIKLAYINIZ

TAM METİN Gönderimi

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 25 Mayıs 2020 tarihine kadar kongrebasvurusu@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Örnek Tam Metin İçin TIKLAYINIZ

YAZIM KURALLARI

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Dilediğiniz atıf biçimini kullanabilirsiniz

- Tam metinlerinizin en az 3 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Tam metinlerinizi

doc/word formatında en geç 25 Mayıs 2020 tarihine kadar kongrebasvurusu@gmail.com 

adresine göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur)

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Necati DEMİR, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İskender ASKEROĞLU, Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Nazife ASLAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Ethem İlhan ŞAHİN, EGM

Dr. Ebru AKDOĞAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Serkan GÜN, Siirt Üniversitesi

Dr. Güray ALPAR- Stratejik Düşünce Enstitüsü

Dr. Özlem ÜLGER -  Batman Üniversitesi

Kongreyle ilgili tüm sorularınızı kongre email adresine gönderebilirsiniz, kongre koordinatörlerimiz gün içinde yanıtlayacaktır.  kongrebasvurusu@gmail.com 

Kongre Koordinatörü

Gulnaz GAFUROVA

CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

Değerli katılımcımız, kongrelerimizin ertelenmesi ya da iptali söz konusu

değildir.

Kongrelerimiz YÖK'ün 6 Mart 2020 tarihli duyurusu (kongrelere online katılım yönünde) gereği online olarak (skype üzerinden) gerçekleşecektir. Katılım belgeleri PDF olarak kongre sonrası gönderilecektir. Sunumların nasıl yapılacağı yönünde teknik bilgi, kongre programı ile beraber yayımlanacaktır

Son Özet gönderim tarihi 5 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.