top of page

Kongre Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ali DUYMAZ (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Bahtiyar MEHMETOĞLU (Tokat Üniversitesi)

Prof. Dr. Atabey KILIÇ (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. İskender ASKEROĞLU (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Jarkınbike SULEYMANOVA (Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi – Kazakistan)

Prof. Dr. Mustafa TALAS (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Nazmi AVCI (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Necati DEMİR (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Veysel BOZKURT (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ziya AVŞAR (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. Aydın ZOR (Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Almaz AHMETOV (Bakü Devlet Üniversitesi)

Doç. Dr. Bekir KOCADAŞ (Adıyaman Üniversitesi)

Doç. Dr. Cıldız İSMAİLOVA (Karabük Üniversitesi)

Doç. Dr. Dinara FARDEEVA ( Tataristan Bilimler Akademisi)

Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. Elman CEFERLİ (Nahcivan Devlet Üniversitesi – Azerbaycan)

Doç. Dr. Faik ELEKBER ( Milli İlimler Akademisi – Azerbaycan)

Doç. Dr. Fayruza H. GARİPOVA (Başkurt Beşeri Bilimler Enstitüsü – Başkurdistan/Rusya)

Doç. Dr. Gulmira ABDIRASOLOVA (Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi – Kazakistan)

Doç. Dr. Kasım KARAMAN (Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. Şayan ULUSAN (Celal Bayar Üniversitesi)

Doç. Dr. Veysi ÜNVERDİ (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Doç. Dr. Yıldız Sadettin (Bağdat Üniversitesi – Irak)

Dr. Öğr. Üyesi Adnan OKTAY  (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu TUNCER (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Bayram POLAT (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERİŞ (Harran Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Lokman ZOR (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Seyithan SEYDOŞOĞLU (Siirt Üniversitesi)

bottom of page