top of page
ankara-40843.webp
IGALC 2024
Uluslararası Bahçe Sanatı
ve Peyzaj Kongresİ

24-25 AĞUSTOS 2024 / ANKARA

Değerli Katılımcılar,

Sizleri 24-25 AĞUSTOS 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan Uluslararası Bahçe Sanatı ve Peyzaj Kongresi’ne - International Garden Art and Landscape Congress (IGALC 2024 ) davet etmekten mutluluk ve onur duyarım.

“I. Uluslararası Bahçe Sanatı ve Peyzaj Kongresi” - IGALC 2024 - kongresinde dünyadan nitelikli bilim insanlarını bir araya getirmek, bahçe sanatı ve peyzaj çalışmaları üzerine yaptıkları değerli araştırmaları sunmak, paylaşmak ve uluslararası ortak bir platformda buluşturmak amaçlanmaktadır. Birinci IGALC konferansı (IGALC 2024) 24-25 AĞUSTOS 2024 tarihlerinde Ankara ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. IGALC 2024'ün dilleri İngilizce ve Türkçe, Özbekçe ve diğer Türk Lehçeleridir.

Bahçe sanatı ve peyzajın ele alınması ile toplumun kültürü, yaşam biçimlerinden şekillenen peyzaj yaklaşımları, içinde bulunduğu dönemin kültürü ile ilgili ip ucu vermektedir. İnsan ve doğa ilişkileri tarihten günümüze kadar sürekli değişim içinde olmuş ve bu değişimler tarih boyunca peyzaj uygulama çalışmalarında yansıtılmıştır. Bir toplumu ayakta tutan ve millet yapan temel unsurlar tarihsel geçmişinin yanı sıra kültürel birlikleridir. Kültürel birliklerin en önemli göstergelerinden olan bahçelerin ve peyzaj tasarım özelliklerinin, tarihi süreç içindeki kimliğinin, genel karakteristiklerinin korunarak devam ettirilmesi, yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması önem arz etmektedir.  

IGALC 2024, katılımcı ülke çeşitliliğinin yanı sıra Bilim ve Danışma Kurulu açısından doçentlik ve profesörlük kadrolarına atanma dahil olmak üzere ilgili kurumların akademik yükselme kriterlerini karşılamaktadır. Sempozyumda sunulan bildiriler, İngilizce özetler veya tam metinler ISBN'li Sempozyum Bildiri Kitabı'nda yayımlanacaktır. Ayrıca dileyen katılımcılar Tr Dizinde ve Uluslararası dizinde taranan dergilere başvurabilirler, bu durumda bildirilerin tam metni dergide yayınlanacağından, “sempozyum kitabı”nda sadece “özet” yayımlanacaktır. Bildiriler ancak dergilerin yayın politikaları ve hakem süreçlerine uygun olmaları durumunda yayınlanabilecektir. Bu nedenle dergilerin süreçleri konferans düzenleme kurulu ile ilgili değildir.

Davetlİ Konuşmacı

WhatsApp Image 2024-07-19 at 06.56.46.jpeg

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

Konusu: Ekolojik Kuram ve Türk Halk Kültütü

Kongre Başkanı

Prof. Dr. M.Emin BARIŞ, Ankara University

 

Düzenleme Kurulu Üyelerİ

Prof. Dr. Hakan DOYGUN, İzmir Demokrasi University

Prof. Dr. M.Emin BARIŞ, Ankara University

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ, Tekirdağ Namik Kemal University

Prof. Dr. Özkul ÇPBANOĞLU, Hacettepe University

Prof. Dr. Şükran ŞAHİN, Ankara University

Assoc. Prof. Dr. Mahire ÖZÇALIK, Kırıkkale University

Assoc. Prof. Dr. Neslihan DOYGUN, İzmir Demokrasi University

Assoc. Prof. Dr. Nimetcan MEHMET ORHUN, Ankara Yildirim Beyazit University

Assist. Prof. Dr. Ali DEVLET, Bilecik Şeyh Edebali University

Assist. Prof. Dr M. Bihter BİNGÜL BULUT, Kırıkkale University

Bİlİm Kurulu Üyelerİ

Prof. Dr. Hakan DOYGUN, İzmir Demokrasi University

Prof. Dr. M.Emin BARIŞ, Ankara University

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ,  Namık Kemal University

Prof. Dr. Özkul ÇPBANOĞLU, Hacettepe University

Prof. Dr. Şükran ŞAHİN, Ankara University

Assoc. Prof. Dr. Mahire ÖZÇALIK, Kırıkkale University

Assoc. Prof. Dr. Nimetcan MEHMET ORHUN, Ankara Yildirim Beyazit University

Assist. Prof. Dr. Çiğdem ÇETİN, Yasar University

Assist. Prof. Dr. Filiz ÇETİNKAYA KARAFAKI, Ankara University

Assoc. Prof. Dr. Neslihan DOYGUN, İzmir Demokrasi University

Assist. Prof. Dr. Ali DEVLET, Bilecik Şeyh Edebali University

Assist. Prof. Dr M. Bihter BİNGÜL BULUT, Kırıkkale University

Prof. Dr. Cristina Raluca Gh. Popescu, University of Bucharest

Prof. Dr. Laura DIACONU MAXIM, “Al. I. Cuza” University

Dr. Le Khanh GIANG, University of Transport and Communication

Dr. Subhashish DEY, IIT (BHU) Varanasi 

​Wajiha WAHEED, Alama Iqbal Open University    

Kongre Takvİmİ

08 Ağustos 2024

Özetlerin Gönderilebileceği Son Gün​

14 Ağustos 2024

Kongre Ücretinin Yatırılması ve Kayıt İçin Son Gün

16 Ağustos 2024

Kongre Programının İlanı

 

01 Eylül 2024

Son Tam Metin Gönderim Tarihi

25 Eylül 2024

Kongre Kitabı Yayın Tarihi

Kongre Konuları

Bu kongrede özellikle benzer kimliği ve kültürü oluşturan ortak bahçe sanatı ve peyzaj kültürü unsurları, sosyal ve kültürel değerleri ele alınarak literatüre kazandırılacaktır. Bu çerçevede ilgili meslek disiplinlerinin bahçe sanatı ve peyzajı içeren ve sürdürülebilirliğe hizmet eden her türlü fiziksel planlama konusunu ve bu konuya altlık oluşturan fiziksel olmayan konuları içermektedir. Bu kapsamda, Geleneksel bahçe sanatı

 • Geleneksel bahçe sanatı koruma yöntemleri

 • Geçmişten günümüze bahçe

 • İslam öncesi bahçe sanatı ve analizi

 • İslam döneminde bahçe sanatı ve analizi

 • İnanç kültürünün bahçe şekillenmesindeki kuvvetli özellikleri

 • Bahçe sanatı tarihi

 • Bahçe ve sanat

 • Bahçe ve halk sağlığı

 • Resim sanatı ve bahçe yapımının ilkeleri

 • Bahçe sanatı ve mitoloji

 • Bahçe türleri

 • Bahçe ve felsefe

 • Bahçe sanatı ve sosyo-kültürel değerleri

 • Yaşam biçimlerinin bahçe şekillenmesinde etkili unsurlar

 • Özgün değerlere sahip bahçe kültürünün korunmasına yönelik stratejiler

 • Peyzaj ve sanat ilişkisi

 • Peyzaj ve Müzik

 • Peyzajın tezhip sanatında kullanılan motifler ile ilişkisi

 • Peyzaj ve minyatür sanatı

 • Peyzaj ve konut ilişkisi

 • Doğal peyzaj kültürü

 • Kültürel peyzaj kültürü

 • Çağdaş peyzaj kültürü

 • Diğer peyzaj ve bahçe sanatı ile ilgili tüm konular

 

pek çok konu planlama ve  tasarım ölçeklerinde; teori ve uygulama ve yönetim temellerinde ele alınabilir. Bu ele alış, mekânsal stratejiler oluşturma bağlamında bölgesel gelişim perspektifinde ele alınmalıdır.​

Kongre Katılım Ücretİ

Türk Katılımcılar İçin: Online Tek Bildiri: 1000 TL, Online İki Bildiri: 1400 TL

​Azerbaycan'dan Katılımcılar İçin: Tek Bildiri: 50 manat, İki Bildiri:  75 manat

​*Tek yazar tarafından ödeme ve kayıt yapılması yeterlidir

Türkiye Hesap Bilgileri

08 Ağustos 2024 tarihinde eklenecektir

Azerbaycan Hesap Bilgileri

Benefisiarın bank: Kapital Bank ASC Şuşa filialı
Benefisiarın adı: İKSAD AZƏRBAYCAN
Benefisiarın hesabı: AZ77AIIB400900D9447335204116
Benefisiarın VÖEN-i: 7501036281

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER

-Bildiri özet ve tam metinlerinin ISBN'li kongre kitabında yayınlanması

-Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi

KATILIM ŞEKLİ

Online

KONGRE DİLLERİ

 Türkçe, İngilizce ve Rusça

DOÇENTLİK

 Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından doçentlik kriterlerine uygundur. Akademik Teşvik Kriterlerine uygun değildir.

ÖDEME BELGELERİ

Kongre ücreti karşılığında tarafınıza geçerli bir fatura/ödeme belgesi verilecektir

Başvuru

Özet ve Tam Metin Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinize mutlaka İngilizce ABSTRACT da eklemelisiniz. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 08 Ağustos 2024 tarihine kadar izdasconference2@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 01 Eylül 2024 tarihine kadar izdasconference2@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Örnek Özet Metni İçin TIKLAYINIZ

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.00 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Dilediğiniz atıf biçimini kullanabilirsiniz

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Örnek Tam Metni İçin TIKLAYINIZ

Tam metinlerinizi doc/word formatında en geç 01 Eylül 2024 tarihine kadar izdasconference2@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur) Tam metin gönderimi yapmak istiyorsanız benzerlik raporunnda mailden gönderilmesi gereklidir. Benzerlik raporu %30 ve aşağısında olan tam metinler değerlendirmeye alınacaktır. 

Kayıt

1- Özet çalışmanızı en geç 08 Ağustos 2024 tarihine kadar izdasconference2@gmail.com mail adresine gönderiniz.

2- Özet çalışmanız kabul olduktan sonra tam metninizi 01 Eylül 2024 tarihine kadar izdasconference2@gmail.com mail adresine gönderiniz (Tam Metin Zorunluluğu Yoktur).

3- Ödemenizi Gerçekleştiriniz ve Dekontu izdasconference2@gmail.com mail adresine gönderiniz

4- Diğer tüm kayıt işlemleri koordinatör tarafından tamamlanacaktır

İletİşİm

Mail adresi: izdasconference2@gmail.com

Cep Numarası: +90 505 072 78 92

bottom of page