top of page

3. DÜNYA PANDEMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

17-19 Haziran 2022

Kapadokya

 Çevrimiçi & Yüz Yüze Katılım

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet gönderme tarihi ///                   03 Haziran 2022

Ödeme///                                               01-04 Haziran 2022

Program yayın tarihi ///                  08 Haziran 2022

Kongre oturumları ///                    17-19 Haziran 2022

Tam metin gönderme tarihi ///        24 Haziran 2022

Bildiri kitabı yayın tarihi ///            15 Temmuz 2022

Kongre Çağrısı ve Konular

 

Küresel salgınlar insanlık tarihinde derin yaralar açmışlar ve yaşandıkları dönemlerde sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilemişlerdir.

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs gıda güvenliğinden mimariye, halk sağlığından, eğitim ve  ekonomiye kadar hemen her alanda rutinleri değiştirmiş, tüm bilim dallarında alternatif araştırmalar ve yeniliklerin ortaya konuşmasını zaruri hale getirmiştir.

Bilim insanlarının pandemi ile ilgili olarak yapacakları multidisipliner yenilikçi çalışmalar, politika üreticiler ve karar verici otoriteler için yol gösterici olacaktır.

Sizleri çok değerli araştırmalarınızla kongremize beklemekteyiz


Değerli Bilim İnsanları,

Pandemi ve salgın ile ilgili tüm konularda, Sosyal ve Beşeri bilim dallarından Eğitim, Bilim, Tarih, Mühendislik ve Fen, Sağlık ve Spor Bilimlerinin her alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz. Bu düşünce ile amacımız dünyanın farklı bölgelerinden akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek bu kutsal toprakta bilimsel çalışmalarını paylaşabilecekleri bir platform sağlamaktır.


Çalışma alanları/Kongre kapsamı

tüm bilim dalları ve disiplinlerden Pandemi ve Covid-19 konulu çalışmalara açıktır

- Ekonomi

- İş Dünyası

- Pazarlama

- Siyaset

- Güvenlik

- Spor

- Turizm

- Kültür

- Küreselleşme

- Çocuklar ve Gençler

- Eğitim

- Ulaşım

- Mühendislik ve Teknoloji

- Sağlık ve Tıp

- Bilgi Teknolojisi

- Tarih

- Mimari

konuları başta olmak üzere tüm alanlara açıktır

KONGRE GENEL KOORDİNATÖRÜ

A. Ferhat ÖZEL

Katılım Payı
Çevrimiçi Katılım Ücreti: Tek bildiri: 300 TL, İki bildiri 450 TL

Yüzyüze Katılım Ücreti: Tek bildiri: 500 TL, İki bildiri 750 TL (yüzyüze katılım göstermek istiyorsanız en geç 01 Haziran tarihine kadar bilgi verilmesi gereklidir.) 
Azerbaycanlı Katılımcılar için: 50 Manat

*Katılım ücretinin en geç 04 Haziran 2022 tarihine kadar yatırılarak dekontun email olarak kongre sekretaryasına gönderilmesi gerekmektedir.

Hesap Bilgileri

Banka Adı: Türkiye Finans Katılım Bankası

Hesap Adı: Neslihan BALCI

IBAN: TR210020600147038513240001

Cari Bilgileri
Vetrolife Reklam
İsmail Canpolat
Gazikent VD 2020223327

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ
(bir ödenişnen iki meqale çıxışı mümkündür)
Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)
VÖEN: 9900003611
SWİFT Kod: AIIBAZ2X
Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU
Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208
VÖEN: 3900212932

Katılım Payı neleri Kapsar?
Tek katkı payı ile bir bildiri sunabilirsiniz
Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması
Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi (online sunum yapanlar için PDF belge)

 

DOÇENTLİK VE AKADEMİK TEŞVİK

Kongremiz akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini karşılamaktadır

12 ülkeden katılım sağlanacaktır, Türkiye Kontenjanı %40'tır

Kongre Yeri
Online ve Yüz yüze

Özet  Gönderimi
Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok  3 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinizi word/doc formatında en geç  03 Haziran 2022 tarihine kadar  contact@pandemicstudies.org  adresine göndermeniz gerekmektedir.

Örnek Özet İçin TIKLAYINIZ

TAM METİN Gönderimi
Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 24 Haziran 2022 tarihine kadar contact@pandemicstudies.org  adresine göndermeniz gerekmektedir. (tam metin zorunluluğu yoktur)

Örnek Tam Metin İçin TIKLAYINIZ

Not: Tam metninizi anlaşmalı sponsor dergilerimizden birisinde makale olarak yayınlatmak istiyorsanız lütfen tam metninizi bize (kongre email adresine) göndermeyiniz. İlgili dergiye gönderiniz

ANLAŞMALI DERGİLERİMİZ (Kongre katılımcıları için yalnızca DOI ücreti alınır- 200 TL)

New Era Journal

- Sosyal ve beşeri bilimler alanında yayın yapmaktadır

- 6 yıllık uluslararası indeksli ve hakemli bir dergidir

- Akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini karşılamaktadır

- Makalenizi dergi yazım kurallarına göre hazırlamanız gerekmektedir

- Kongremizin dergi hakem sürecine ve yayın sürecine müdahale yetkisi bulunmamaktadır

- Makalenizi yükledikten sonra kongre katılım belgenizi dergiye göndermeniz gerekmektedir. Aksi halde ücretsiz yayın imkanından faydalanamazsınız

- Dergi web sitesi: https://www.newerajournal.com/Anasayfa.aspx

 

MAS Journal (Kongre katılımcıları için  yalnızca DOI ücreti alınır- 100 TL)

- Uygulamalı bilimler alanında yayın yapmaktadır

- 6 yıllık uluslararası indeksli ve hakemli bir dergidir

- Akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini karşılamaktadır

- Makalenizi dergi yazım kurallarına göre hazırlamanız gerekmektedir

- Kongremizin dergi hakem sürecine ve yayın sürecine müdahale yetkisi bulunmamaktadır

- Makalenizi yükledikten sonra kongre katılım belgenizi dergiye göndermeniz gerekmektedir. Aksi halde ücretsiz yayın imkanından faydalanamazsınız

- Dergi web sitesi: https://www.masjaps.com/index.php/masYAZIM KURALLARI​ (Kongre tam metin kitabı için)

Kongremiz ULUSLARARSI niteliğe sahip olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur. 
Tam Metin Yazım Kuralları

- Times New Roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Kongreyle ilgili tüm sorularınızı kongre contact@pandemicstudies.org  email adresine gönderebilirsiniz, kongre koordinatörlerimiz gün içinde yanıtlayacaktır

 

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Subhajit Basu CHOWDHURY, JIS College of Engineering

Doç. Dr. Mehmet Özkan TİMURKAN-Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Dr. Almaz AHMETOV- Ministry of Health, Azerbaijan

Dr. Ahmet Murat ŞENIŞIK- Altınbaş Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dr.  Arzu AY- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik A.D.

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Dr. Kamal HIRECH, L’Ecole Supérieur d’Education et de Formation, Oujda, « ESEFO » Université Mohamed Premier, Morocco

Prof. Dr. Shaolee MAHBOOB, Jagannath University, India

Prof. Dr. Olga SCIUCHINA, Comrat State University, Moldova

Dr. Ronen HAREL-  Graduate School of Business Administration, Peres Academic Center, Israel 

Prof. Dr. Alfiye YUSUPOVA - Tatarıstan, Kazan Federal Üniversitesi, Russia

Prof. Dr. Firdaus KHİSAMİTDİNOVA  - Rusya Bilimler Akademisinin Başkurdistan / UFA şubesi, Russia

Assoc. Prof. Ruslan ABDULLAYEV - Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Dilbilim Enstitüsü, Azerbaijan

Assoc.. Prof. Mehmet Özkan TİMURKAN-Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Turkey

Assoc. Prof. Fatma BAŞAR-Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Deepanjali MISHRA -School of Humanities , Kalinga Institute of Industrial Technology, India

Assoc. Prof. Dr. Maya RATHNASABAPATHY- Psychology, School of Social Sciences and Languages, Vellore Institute of Technology, India

Dr. Sadiye KAYAARSLAN- Kırıkkale Üniversitesi, Turkey

Dr. Ahmet Murat ŞENIŞIK- Altınbaş Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Turkey

Dr. Arzu AY- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik A.D., Turkey

Dr. Asma Seemi MALIK- Sociology, Lahore College for Women University, Pakistan

Dr. Fatih TEPGEÇ- Altınbaş Üniversitesi, Sağlık Bilimleri , Turkey

Dr. Mutlu KESKİN- Altınbaş Üniversitesi, Ağız ve Diş Sağlığı, Turkey

Dr. Kübra İRDAY DEMİR- Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Turkey
Dr. M. Cenk BELİBAĞLI- Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Obezite Merkezi Klinik Direktörü, Turkey

Dr. Barsha KALITA- Gauhati Commerce College

Dr. Binu SAHAYAM D. - Assistant Professor- SSL - VIT Chennai

KONGRE BİLDİRİ KİTAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

I. KONGRE KİTABI

II. KONGRE KİTABI

bottom of page