top of page
indir.png
1. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ
17 Ağustos 2021
ANKARA
online ve yüz yüze
 
Kongremiz Doçentlik, akademik yükselme ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır

Kongre Düzenleme Kurulu

Dr. Mehriban EMEK - Adıyaman University

Dr. Ethem İlhan ŞAHİN - Adana Science and Technology University

Dr. Alper Buğra ARSLAN - Batman University

Elvan CAFAROV - Azerbaijan State Pedagogical University

Koordinatörler

Dr. Mehriban EMEK, Adıyaman Ünversitesi

Dr. Ethem İlhan ŞAHİN, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ebülfet PELENGOV - Azerbaijan State Pedagogical University

Prof. Dr. Alexander Makarenko -  National Technical University of Ukraine

(Igor Sikorsky Kiev Politechnical Institute)

Prof. Dr. Ebülfet PELENGOV - Azerbaijan State Pedagogical University

Assoc. Prof. Dr. Yeşim MOĞULKOÇ - Ankara University

Dr. A.Vijayalakshmi - R.M.K. Engineering College, INDIA

Dr. Alper Buğra ARSLAN - Batman University

Dr. Said IDRISSI - Université Cadi Ayyad

Dr. Ahmet BATTAL-Muş Alparslan University

Dr. Nuray KÜP AYLIKCI - İskenderun Technic University

Dr. Nabil EL FEZAZI - Sidi Mohammed Ben Abdellah University, Morocco

Dr. Oğuz ÖZTÜRK – Çanakkale Onsekiz Mart University

Dr. Sera İFLAZOĞLU - TUBITAK Space Technologies Research Institute

Dr. Ethem İlhan ŞAHİN, Adana Science and Technology University

Dr. Mehriban EMEK, Adıyaman Üniversitesi

​Kongre Takvimi

Son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2021

(yalnızca tam metinle yapılan başvurular kabul edilmektedir. Özet metinle başvuru alınmamaktadır)

Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi: 25 Temmuz 2021

Kongre programı yayın tarihi: 7 Ağustos 2021

Kongre kitabı kesin yayın tarihi:  25 Ağustos 2021

Kongre Konuları

Tüm fizik konularına açıktır

Kongre Ücreti

ÜCRETSİZDİR

(ulaşım konaklama gibi giderler katılımcılara aittir)
 

DOÇENTLİK VE TEŞVİK

Kongremiz  akademik yükselme ve mali teşvik kriterlerini karşılamaktadır. 7 ülkeden bilim insanları iştirak edeceklerdir. Toplam katılımcı sayısı içerisinde %55'den fazlası yabancı katılımcılardan oluşacaktır. Türkiye için %45 kontenjan ayrılmıştır. Başvurular bu kontenjan korunacak şekilde değerlendirmeye alınacaktır

KONGREMİZ Doçentlik, akademik yükselme ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır

Katılım Şekli

İki alternatif sunmaktayız

- Ankara'da yüz yüze katılım 

- Online katılım (YÖK tavsiyesi için tıklayınız)

Kongre Yeri

Radisson blu hotel, Ulus Ankara

Kongre dilleri: İngilizce ve Türkçe

​​​Kongre Yayın Olanakları

ISBN'li bildiri kitabında yayın

Tam Metin Gönderimi

Kongremize tam metin göndererek başvurmanız gerekmektedir. Tam metinlerinizi word/doc formatında en geç 10 Temmuz 2021 tarihine kadar  fenkongresi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Dilediğiniz atıf biçimini kullanabilirsiniz

- Tam metinlerinizin en az 3 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

ÜCRETSİZ YAYIN ALTERNATİFLERİ

1- Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri ISBN'li bildiri kitabında yayınlanacaktır

2- Dileyen katılımcılarımızın yalnızca özetleri ISBN'li bildiri kitabında yayınlanacak ve tam metinleri editörlü (kongreden bağımsız) fizik araştırmaları kitabında uluslararası kitap bölümü olarak yayınlanabilecektir. Tam metnini uluslararası kitap bölümü olarak yayınlatmak isteyen katılımcılarımızın 15 Ağustos 2021 tarihine kadar taleplerini kongre email adresine bildirmeleri  gerekmektedir.

Uluslararası Kitap Bölümü Hakkında

- Kitap YÖK ve ÜAK kriterlerine göre uluslararası yayınevi statüsünde olan İKSAD Yayınevi tarafından ücretsiz olarak yayınlanacaktır

- Kongre katılımcılarından en çok 5 Türkçe bildiri için bu teklif geçerlidir (başvuru sırasına göre değerlendirilecektir)

- Editörlü kitap 5 Eylül 2021 tarihinde PDF formatında ISBN'li olarak yayınlanacaktır

bottom of page