top of page
kültür bakanlığı logo.JPG
indir.png
güzel sanatlar logo.JPG
türkçe logo1.png
el sanatları logo.JPG

 

 

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

SEMPOZYUM MERKEZİ : Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi / SAMSUN

SEMPOZYUM TARİHİ : 8 - 10 Eylül 2021/ Online

SEMPOZYUM SERGİSİ : 8 -12 Eylül 2021 / Online / GSF Sergi Salonu

ÖNEMLİ TARİHLER

Son özet gönderme tarihi /// 20 Ağustos 2021

Kayıt ve ödeme son tarihi /// 25 Ağustos 2021

Program yayın tarihi /// 30 Ağustos 2021

Sempozyum oturumları ///8-10 Eylül 2021

Tam metin gönderme tarihi /// 15 Eylül 2021

Bildiri kitabı yayın tarihi ///  25 Eylül 2021

Sergi Eser Gönderme Son Tarih /// 20 Ağustos 2021

Sergi kitabı yayın tarihi /// 25 Eylül 2021

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Yavuz Ünal / Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Rektör / Onursal Başkan
İsmail Bütün / UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi, Onur Konuğu / Çanakkale Seramik
Cemal Aydın / Saraciye Sanayiciler Derneği Başkanı

DİĞER KONUŞMACILAR
Metin Süren
/ Sinop İl Kültür Turizm Müdürü
Prof. Dr. Cengiz Batuk / Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Rektör Yrd. / Bilim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Tamer Aslan / Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

     Sempozyum / Sergi Çağrısı ve Konusu

 

    Anadolu’nun kültürel mirasını yansıtan ve bu mirası günümüzde devam etmekte olan Geleneksel Türk El Sanatları içerisinde yer alan meslekleri ve Türkiye /UNESCO Somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarını, daha gözle görülür kılmak, farkındalığı artırmak, önemi
ve çalışmaları konularında farkındalığı/bilinçlenmeyi sağlamak ve İller arası Geleneksel El Sanatları alanında yapılan çalışmalarda ortak koordinasyonu sağlayarak kültürel çeşitliliğe saygı içinde diyalogu desteklemek, her alandan yazılmış özgün akademik çalışmalara yer
vermek. Yerel sanatçı ve zanaatkarlar ve somut olmayan Kültürel Miras taşıyıcıları sanatçı ve zanaatkarların davet edileceği/ Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü destekli Sinop bölgesi yerel sanatçıların davet edildiği, workshoplar ile özgün çalışmalar yapmak ve sergilemek.
Tüm çalışmaların yazılı ve görsel envanterlerini yapmak. 
   Etkinliğin konu kapsamının geniş olması sayesinde katılımcılardan gelen bildirilerle yazılı ve görsel verilere dayalı Geleneksel Türk El Sanatlarında akademik bir kaynak oluşturulacak ve yayımlanacak. Elde edilen bilgilere dayalı envanter (kitap/katalog) kültür müdürlükleri,
üniversiteler ve T.C. Kültür Turizm Bakanlığı’yla paylaşılacaktır. Özellikle Türk El Sanatları alanında kayıtlı veya kayıt dışı olarak çalışmalar yapan / sosyal medya aracılığıyla bireysel çalışmalarını sergileyen yerel sanatçıların bir araya getirilmesiyle bilgi/tecrübe/kültür
paylaşımının sağlanmış olması, yerelden – evrensele hedefiyle bu alanlarda çalışan sanatçılara destek verilmesi, birey ve yöre tanıtımlarının yapılması, yazılı/görsel/dijital imkanlar ve basın desteğiyle duyurulması, il - Bölge-Türkiye-Avrupa – Dünya genelinde tanıtımının yapılması tüm katılımcılara ve Geleneksel Türk El Sanatlarına yarar sağlayacaktır.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Cam Bölümü tarafından koordine ve Sinop İl Kültür Turizm Müdürlüğü destekli olan bu etkinlikte, ilgili alanlardaki tüm üniversitelerimizden akademisyenleri, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını, El Sanatları Derneklerini, araştırmacıları, sanatçı ve zanaatkârlarla geniş bir katılımcı kitlesini kapsam içerisine almıştır.


Çalışma alanları / Sempozyum kapsamı

Türkiye ve UNESCO’nun listelerinde yer alan Geleneksel Türk El Sanatları içindeki tüm
alanlar,
Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları
Deri İşleme El Sanatları
Sıcak Cam İşleme/Üfleme
Seramik
Resim
Moda
Tekstil
Grafik Tasarım/Görsel İletişim Tasarımı gibi Güzel Sanatların tüm alanlarından bildiriyle ve
sergiye eserle katılım sağlanabilir.

Katılım Payı Bilgileri

ÜCRETLİ/İNDİRİMLİ/ÜCRETSİZ

​Akademisyen: Bildiriyle katılım (en fazla iki) 200.00 ₺ / 25 $ / 20 €
Öğrenci(Y.Lisans-Doktora): Bildiriyle katılım (tek) 50.00 ₺ / 6 $ / 5 €
Online Sergi Katılım (tek eser) 50.00 ₺ / 6 $ / 5 €
Online Sergi Katılım (bildiriyle katılanlar) ÜCRETSİZ
Online Sergi Katılım (Ustalar) ÜCRETSİZ


Katılım ücretinin en geç 25 ağustos 2021 tarihlerinde yatırılarak dekontun e mail olarak
Bildiriyle katılım için
anadolusanatsamsun@gmail.com
Eserle katılım için anadolusanatsamsunsergi@gmail.com adresine gönderilmesi
gerekmektedir.

Hesap Bilgileri

IBAN: TR970001001479097123706955

Banka: Ziraat Bankası

Hesap Sahibi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Stratejigeliş


- Sempozyum konseptimizde öğle yemeği veya promosyon ürünler bulunmamaktadır
- Katılım ücretinin en geç 25 Ağustos 2021 tarihlerinde yatırılarak dekontun email olarak kongre sekretaryasına gönderilmesi gerekmektedir.

Katılım Payı Neleri Kapsar?

Tek katkı payı ile iki bildiri sunabilirsiniz
Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması (ISBN)
Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi (online sunum yapanlar için PDF belge)
Uluslararası Dergide makale yayın desteği
Uluslararası kitap bölümü desteği
Sergiye katılan eserlerin yer aldığı sergi kataloğu (ISBN)
Tüm sergi katılımcılar için katılım belgelerinin verilmesi (PDF belge)

Özet  Gönderimi

Sempozyuma özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 4 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinizi word/doc formatında en geç  20 Ağustos 2021 tarihine kadar anadolusanatsamsun@gmail.com  adresine göndermeniz gerekmektedir.

Özet şablonu için TIKLAYINIZ

Sergi için Eser Başvuru

Başvuru formunu eksiksiz doldurarak gönderiniz 

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız

TAM METİN Gönderimi
Sempozyumumuzda tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 15 Eylül 2021 tarihine kadar  anadolusanatsamsun@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

YAZIM KURALLARI

Sempozyum ULUSLARARASI niteliğe sahip olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur. 
Tam Metin Yazım Kuralları
- Times New Roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail
adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için
yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)
- Satır aralığı 1.25 veriniz
- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız
- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı
- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir
- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir
- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA
bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Sempozyumla ilgili tüm sorularınızı sempozyum
anadolusanatsamsun@gmail.com adresine gönderebilirsiniz, sempozyum koordinatörlerimiz gün içinde yanıtlayacaktır.

SEMPOZYUM/SERGİ DÜZENLEME KURULU

​Doç. Dr. Tamer Aslan/Ondokuz Mayıs Üniversitesi/GSF
Prof. Dr. Melda Özdemir/Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi /GSF
Prof. Dr. Eser Eke Bayramoğlu/Ege Üniversitesi/Müh. Fak./Deri Müh.
Doç. Dr. Tarık Yazar / Ondokuz Mayıs Üniversitesi/GSF
Assist. Prof. Britta Kalkreuter / Textile and Design /Herriot Watt Uni./ Scottland/UK
Assist. Prof. Alexandra P. Kujindzıskı /Graphic Design/International Balkan University
Dr.Öğretim Üyesi Fidan Tonza/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi/GSF
Dr. Liliya SATTOROVA /Art Historian /National Museum/Tataristan
Metin Süren, Sinop İl Kültür ve Turizm Md.
Öğr. Gör. Seyit Taha Baydar/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi/GSF
Öğr. Gör. Ayşenur Danabaş/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi/GSF
Öğr. Gör. Mitat Kandemir/Selçuk Üniversitesi /El Sanatları Derneği Başkanı
Öğr. Gör. Abdulkerim Turkaya/Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Yasemin Akbulut, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı

SEMPOZYUM & SERGİ İLETİŞİM

Arş. Gör. Serap Bedel Özek/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Pelin Öztürk / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Ece Büşra Eryılmaz/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Hüseyin Uzuntaş/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. Mehmet Hakan Mamuş /  Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Kemal Aydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Aslıhan Turna/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Derya Aydın/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Cengiz Batuk - Felsefe ve Din Bilimleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Tomak - Grafik Tasarım - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Sağlam - Mimarlık Fakültesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Melda Özdemir - El Sanatları - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Eser Eke Bayramoğlu - Mühendislik Fakültesi / Deri Mühendisliği - Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Yetim - El Sanatları - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Koca - Moda Tasarımı - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Sinem Şanlı - Geleneksel Türk Sanatları - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. S. Gonca Telli - İİBF /Pazarlama - Doğuş Üniversitesi
Prof. Dr. Aysen Soysaldı -Tekstil Tasarımı - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez - Geleneksel Türk El Sanatları - Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep Erdoğan - Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Özlem Alp - Temel Sanat Eğitimi - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Eker - Resim - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Seylan - Grafik Tasarım - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Valide Pashahayeva -Tekstil ve Moda Tasar - Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ziyadxan Aliyev -Bakü /Azerbaycan Devlet Ressamlar Akademisi
Prof. Dr. Sadıqov Samir Qismet - Bakü /Azerbaycan Devlet Ressamlar Akademisi
Prof. Dr. Sevil Sadıxova Yusif - Bakü /Azerbaycan Devlet Ressamlar Akademisi
Prof. Dr. Yeralin K. Yeralili - Sport and Art Faculty - Design and education- Akhmet Yassawi University

Prof. Dr. Emine Nas-El sanatları tasarımı ve üretimi- Selçuk Üniversitesi
Assist. Prof. Britta Kalkreuter - Textile and Design - Herriot Watt University
Assist. Prof. Alexandra P. Kujindzıskı - Graphic Design - International Balkan University
Dr. Liliya Sattorova Lecturer - Art Historian - National Museum
Dr. Gulzinat Yeldiyar - Sport and Art Faculty - Design and education - Akhmet Yassawi University
Dr. Jazuli  A. Moenib -Faculty of Arts and Designs -UNS Sebelas Maret University
Honorary Professor, V. John Sundar - Central Leather Research Institute-Anna University
Angela Burns - Fashion and Textile Design - University of Ulster, Belfast
Lecturer, Maila KAOS - Leather Arts - Pallas University of Applied Sciences
Doç. Dr. Tamer Aslan - Seramik Cam - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Tarık Yazar - Grafik Tasarım - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Engin Güney – Resim - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Elif Şenel - Plastik Sanatlar - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Feryal Söylemezoğlu - Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım - Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Gülizar Çelebilik - El Sanatları - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Haldun Şekerci -El Sanatları Tasarımı ve Üretimi -Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Mine Can -El Sanatları - Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Zeynep Balkanal - Geleneksel Türk Sanatları -Bolu Abant İzzet Baysal
Doç. Dr. Şölen Kipöz - Moda ve Tekstil Tasarımı - İzmir Ekonomi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara - Seramik Cam - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sadık Şener –Tasarım -Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Özlem Ayvaz Tunç - Tasarım Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Demir – Tasarım - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Likos – Tasarım - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emel Erkaplan - El Sanatları - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Turan - Geleneksel Türk Sanatları - Kafkas Üniversitesi
Dr. Ceylan Sebik Gündüz / Resim / Ondokuz Mayıs Üniversitesi

SERGİ KURULU

Prof. Dr. Ali Tomak - Grafik Tasarım - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Melda Özdemir - El Sanatları - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Eser Eke Bayramoğlu - Mühendislik Fakültesi / Deri Mühendisliği - Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Yetim - El Sanatları - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Koca - Moda Tasarımı - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Sinem Şanlı - Geleneksel Türk Sanatları - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Aysen Soysaldı -Tekstil Tasarımı - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez - Geleneksel Türk El Sanatları - Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep Erdoğan - Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Özlem Alp - Temel Sanat Eğitimi - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Eker - Resim - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Seylan - Grafik Tasarım - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Valide Pashahayeva -Tekstil ve Moda Tasar - Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ziyadxan Aliyev -Bakü /Azerbaycan Devlet Ressamlar Akademisi
Prof. Dr. Sadıqov Samir Qismet - Bakü /Azerbaycan Devlet Ressamlar Akademisi
Prof. Dr. Sevil Sadıxova Yusif - Bakü /Azerbaycan Devlet Ressamlar Akademisi
Prof. Dr. Yeralin K. Yeralili - Sport and Art Faculty - Design and education- Akhmet Yassawi University

Prof. Dr. Emine Nas-El sanatları tasarımı ve üretimi- Selçuk Üniversitesi
Assist. Prof. Britta Kalkreuter - Textile and Design - Herriot Watt University
Assist. Prof. Alexandra P. Kujindzıskı - Graphic Design - International Balkan University
Dr. Liliya Sattorova Lecturer - Art Historian - National Museum
Dr. Gulzinat Yeldiyar - Sport and Art Faculty - Design and education - Akhmet Yassawi University
Dr. Jazuli  A. Moenib -Faculty of Arts and Designs -UNS Sebelas Maret University
Honorary Professor, V. John Sundar - Central Leather Research Institute-Anna University
Angela Burns - Fashion and Textile Design - University of Ulster, Belfast
Lecturer, Maila KAOS - Leather Arts - Pallas University of Applied Sciences
Doç. Dr. Tamer Aslan - Seramik Cam - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Tarık Yazar - Grafik Tasarım - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Engin Güney – Resim - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Elif Şenel - Plastik Sanatlar - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Feryal Söylemezoğlu - Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım - Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Gülizar Çelebilik - El Sanatları - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Haldun Şekerci -El Sanatları Tasarımı ve Üretimi -Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Mine Can -El Sanatları - Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Zeynep Balkanal - Geleneksel Türk Sanatları -Bolu Abant İzzet Baysal
Doç. Dr. Şölen Kipöz - Moda ve Tekstil Tasarımı - İzmir Ekonomi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara - Seramik Cam - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sadık Şener –Tasarım -Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Özlem Ayvaz Tunç - Tasarım - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Demir – Tasarım - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emel Erkaplan - El Sanatları - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Turan - Geleneksel Türk Sanatları - Kafkas Üniversitesi
Dr. Ceylan Sebik Gündüz / Resim / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Serap Bedel Özek/ Seramik Cam / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Pelin Öztürk / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Ece Büşra Eryılmaz/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. Mehmet Hakan Mamuş /  Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Hüseyin Uzuntaş/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Kemal Aydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi

sFeFGWAQ.jpg
unnamed (1).jpg

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. Yavuz Ünal

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

ONUR KONUĞU

İsmail Bütün

UNESCO yaşayan insan hazinesi

Çanakkale Seramik

LOGO TÜRKÇE.JPG
bottom of page