top of page
ISPEC ULUSAL 
FEN ve UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
22 Aralık 2019
Ankara, Türkiye
Kongre Düzenleme Kurulu

Dr. Mehriban EMEK, Adıyaman Üniversitesi

Dr. Ayşe ÇALIK, Harran Üniversitesi

Dr. Şaziye Betül SOPACI, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

​Kongre Takvimi

Son özet gönderim tarihi: 15 Aralık 2019

ISBN'li Kongre kitabı KESİN yayın tarihi: 25 Aralık 2019

Kongre Kapsamı ve Konuları

Fen bilimleri

Matematik

Mühendislik

Sağlık bilimleri

Veteriner bilimi
Ziraat

alanında yazılmış olan tüm özgün çalışmalara açıktır

Katılım Payı

Sözlü sunum Katılım ücreti: 150 TL

Poster katılım: 150 TL 

Hesap Bilgileri

Eklenecektir

Katılım Payı neleri Kapsar?

Tek katılım ücreti ile bir bildiri sunabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi

Kongre sırasında sıcak ve soğuk ara ikramlar

Ücrete konaklama DAHİL DEĞİLDİR

Doçentlik ve Akademik Teşvik Kriterleri

Kongremiz ulusal ve hakemli niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de eser inceleme ve seçim süreci bakımından doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine uygundur

Kongre Yeri

Ankara Kızılayda bulunan Alba Otelde yapılacaktır

Özet  Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksiin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinize mutlaka ingilizce ABSTRACT da eklemelisiniz. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 

15 Aralık 2019

tarihine kadar iksad47@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İskender ASKEROĞLU, Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Bahtiyar MEHETOĞLU, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Osman ERKMEN, Gaziantep Üniversitesi 

Doç. Dr. Nazife ASLAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversietesi

Dr. Ethem İlhan ŞAHİN, İTÜ

Dr. Ebru AKDOĞAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversietesi

 

bottom of page