1. ULUSLARARASI BAKÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
21-22 Ağustos 2020
Bakü, Azerbaycan, AMEA Folklor Enstitüsü

                                                                                  “Dədə Qorqud”şöbəsinin linki

                                                                                                    http://www.folklor.az/qorqudsunasliq.htm

 

                                                                                                “Dədə Qorqud” elmi-ədəbibi dərgisinin linki

                                                                                                    http://www.dedeqorqud-jurnali.az/

 
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Mahire HÜSEYNOVA - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ
Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Seyfeddin RZAYEV AMEA Folklor Entitüsü “Mitoloji”şöbesinin müdürü, “Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkan yardımcısı

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI AMEA Folklor Enstitüsü “Dede Korkut” şöbesinin müdürü,

“Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkanı

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

 Doç. Dr. Ruslan ABDULLAYEV - AZERBAYCAN MİLLİ BİLİMLER AKADEMİSİ

Doç. Dr. Gönül SAMEDOVA - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Sehran  HAVERİ - AMEA Yönetim Kurulu üyesi

Doç. Dr. Sefa KARAYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Hikmet GULUYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Sebine İSAYEVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

Dr. Öğr. Üyesi Ishak ERTUĞRUL - Muş Alparslan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sabahat COŞKUN - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Baykal - Haliç Üniversitesi

Dr. Merve ŞAMLI - Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü

Dr. Zamik TEHMEZOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Huraman KERIMOVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

Aysel ŞEYDAYEVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İsmayıl KAZIMOV Azerbaycan Milli İlimler Akademiyası

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI AMEA Folklor Enstitüsü “Dede Korkut” şöbesinin müdürü,

“Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkanı

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Teyyar CAVADOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfeddin RZAYEV AMEA Folklor Entitüsü “Mitoloji”şöbesinin müdürü, “Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkan yardımcısı

Prof. Dr. İnci TÜRK TOĞRUL - Batman Üniversitesi

Doç. Dr. Sebine İSAYEVAAMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Galib SAYİLOVAMEA Folklor Entitüsü “Merasim folkloru” şubesi Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Gönül SAMEDOVAAzerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Serhan  HAVERİAMEA Yönetim Kurulu üyesi

Doç. Dr. Mehmet Fırat BARAN - Siirt Üniversitesi

Doç. Dr. Melahet BABAYEVA - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Sefa KARAYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Hikmet GULUYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Dr. Zamik TEHMEZOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeki AZAKLI -  Gümüşhane Üniversitesi

Dr. Gülşen  AĞABEY - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Dr. Halide MEMMEDOVAAMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı.

Dr. Mohammed Shoaib KHAN - Pak Turk Maarif School

Dr. Baurzhan BOTAKARAEV - Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi

Samiksha Jain - Amity Üniversitesi

Davetli Konuşmacı

Dr. Emine Gül Cansu Ergün

Başkent Üniversitesi

GENEL KOORDİNATÖR

Elvan CAFEROV - AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

​Kongre Takvimi

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün- 10 Ağustos 2020​

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün- 13 Ağustos 2020​

Kongre Programının İlanı- 12 Ağustos 2020​

Kongre Tarihi- 21-22 Ağustos 2020​

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün- 30 Ağustos 2020

(Tam metin zorunluluğu yoktur)​

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması- 10 Eylül 2020

Kongre Kapsamı ve Konuları

Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri Sosyal Bilimlerin, Mühendislik ve Fen bilimlerin, Sağlık ve Spor Bilimlerinin her alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

 

Çalışma alanları/Kongre kapsamı

Sosyal bilimlerin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

Sağlık ve spor bilimlerinin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

Katılım Payı

Sözlü sunum Katılım ücreti: 300 TL

Azerbaycan'lı katılımcılar için: 50 AZN

- Kongre konseptimizde öğle yemeği veya promosyon ürünler bulunmamaktadır
Katılım ücretinin en geç
13 Ağustos 2020 tarihinde kadar yatırılması gerekmektedir

Hesap Bilgileri

TL HESABI

T.İŞ BANKASI

Ege Üniversitesi, İzmir Şubesi

IBAN: 39 0006 4000 0013 4990 5862 56

Hesap Sahibi: FIROZ FAOZI

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ (50 MANAT)

(bir ödenişnen iki meqale çıxışı mümkündür)

Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)

VÖEN: 9900003611

SWİFT Kod: AIIBAZ2X

Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU

Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208

VÖEN: 3900212932

Katılım Payı neleri Kapsar?

Tek katkı payı ile bir bildiri sunabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi (online sunum yapanlar için PDF belge)

Kongre Yeri

Bakü, Azerbaycan

​Özet  Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 10 Ağustos 2020 tarihine kadar bakukongresi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.                                 

TAM METİN Gönderimi

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 30 Ağustos 2020 tarihine kadar bakukongresi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. (tam metin zorunluluğu yoktur)

YAZIM KURALLARI

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir. Tam metin zorunluğu yoktur.

Kongreyle ilgili tüm sorularınızı kongre email adresine gönderebilirsiniz, kongre koordinatörlerimiz gün içinde yanıtlayacaktır.  bakukongresi@gmail.com

 

Kongre Koordinatörü

Merve KIDIRYÜZ

ONLINE SUNUM AÇIKLAMASI

Değerli katılımcımız,

Kongrelerimiz YÖK'ün 6 Mart 2020 tarihli duyurusu (kongrelere online katılım yönünde) gereği online olarak (ZOOM üzerinden) gerçekleşecektir. Katılım belgeleri PDF olarak kongre sonrası gönderilecektir. Sunumların nasıl yapılacağı yönünde teknik bilgi, kongre programı ile beraber yayımlanacaktır

 en az 2 alanda birden yürütülen çalışmalar kabul edilecektir...

KONGREMİZ 2020 Doçentlik, akademik yükselme ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır

DEVELOPED BY ISPEC, ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2020